Νοσοκομείο «Άγιος Σάββας»: Μέχρι τέλος Ιουνίου οι προσλήψεις στην καθαριότητα

Νοσοκομείο «Άγιος Σάββας»: Μέχρι τέλος Ιουνίου οι προσλήψεις στην καθαριότητα

Στη φάση των ενστάσεων επί των προσωρινών αποτελεσμάτων βρίσκεται η διαδικασία της προκήρυξης για την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, στο νοσοκομείο «Άγιος Σάββας».

Οι προσλήψεις θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τις 30 Ιουνίου 2017, ημερομηνία κατά την οποία λήγει η ισχύουσα σύμβαση με ιδιωτική εταιρεία υπηρεσιών καθαριότητας.

Μέχρι να αναρτηθούν τα οριστικά αποτελέσματα από το ΑΣΕΠ, η διοίκηση του νοσοκομείου ζητά να γίνουν σεβαστές οι διαδικασίες. Συγκεκριμένα, σε σχετική ανακοίνωση, ο πρόεδρος του ΔΣ και διοικητής του νοσοκομείου, Γιώργος Δενδραμής, αναφέρει αναλυτικά για τη διαδικασία τα εξής:

«Μέχρι τις 30/12/16 το Νοσοκομείο μας, είχε υπογράψει συμβάσεις παροχής υπηρεσιών καθαριότητας με ιδιωτικές εταιρείες. Μετά την ανωτέρω ημερομηνία δόθηκαν 3 παρατάσεις και μάλιστα οι δύο τελευταίες μετά από διαπραγμάτευση, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η εξόφληση των ανάδοχων εταιρειών.

Μέχρι και σήμερα οι εταιρείες εξοφλούνται εμπρόθεσμα χωρίς το παραμικρό πρόβλημα. Η τελευταία παράταση λήγει στις 30/6/17, δηλαδή τον επόμενο μήνα μέχρι τον οποίο και θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες πρόσληψης, ώστε να μην αντιμετωπίσουμε προβλήματα καθαριότητας στο Νοσοκομείο μας.

Στις 30/12/16 το Δ.Σ. του Νοσοκομείου μας, με την 475 απόφασή του εγκρίνει την προκήρυξη 99 θέσεων για πρόσληψη προσωπικού καθαρότητας ορισμένου χρόνου.

Στις 28/2/17 η προκήρυξη διαβιβάζεται για έγκριση από το Α.Σ.Ε.Π., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 63 του Ν. 4430/16 και με πρωτοβουλία του Προέδρου του ΔΣ – Διοικητού, ζητείται εγγράφως από το Α.Σ.Ε.Π., η κατ’ εξαίρεση βαθμολογημένη εμπειρία για προϋπηρεσία σε Νοσηλευτικά ιδρύματα δημόσια ή ιδιωτικά, η οποία και έγινε αποδεκτή.

Στις 3/3/17 το Α.Σ.Ε.Π. δίνει την σχετική έγκριση δημοσίευσης της προκήρυξης πρόσληψης. Η προκήρυξη δημοσιεύεται στις 8 και 9 /3/17.

Η τριμελής επιτροπή η οποία είχε οριστεί και είχε την ευθύνη της μοριακής κατάταξης με βάση τα κριτήρια που προβλέπει η εγκεκριμένη από το Α.Σ.Ε.Π. προκήρυξη, έχει ήδη αναρτήσει τα προσωρινά αποτελέσματα, τα οποία ταυτόχρονα διαβιβάστηκαν στο ΑΣΕΠ.

Επί των προσωρινών αποτελεσμάτων μπορούν να γίνουν ενστάσεις, οι οποίες θα εξεταστούν από το Α.Σ.Ε.Π.

Θα ακολουθήσουν τα οριστικά αποτελέσματα από το Α.Σ.Ε.Π., το οποίο είναι και το αρμόδιο για την έκδοσή τους.

Καλό θα ήταν να σεβαστούμε τις διαδικασίες και να περιμένουμε – όπως σε όλες τις προκηρύξεις – τα οριστικά αποτελέσματα από το Α.Σ.Ε.Π., που είναι και ο μοναδικός εγγυητής της διαφάνειας και της αξιοκρατίας».