Τζάνειο: Δημιουργείται Μονάδα Λοιμώξεων - Στόχος η επαναλειτουργία της Παιδοχειρουργικής

Τζάνειο: Δημιουργείται Μονάδα Λοιμώξεων - Στόχος η επαναλειτουργία της Παιδοχειρουργικής

Με σύγχρονα ιατροτεχνολογικά μηχανήματα εξοπλίζεται το Τζάνειο Νοσοκομείο Πειραιά, αναβαθμίζοντας τις υγειονομικές υπηρεσίες που παρέχει.

 

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής, στο πλαίσιο προγράμματος για την αναβάθμιση του εξοπλισμού των νοσοκομείων, ενέκρινε τα εξής:

- Ψηφιακό Αγγειογραφικό Συγκρότημα, αξίας 600.000 ευρώ

- Ψηφιακό Στεφανιογράφο, αξίας 600.000 ευρώ

- Ενδοσκοπικό Πύργο HIGH DEFINITION, αξίας 100.000 ευρώ

- Πλήρη Πύργο Λαπαροσκοπικής Χειρουργικής, αξίας 80.000 ευρώ.

Επίσης, εγκρίθηκε η προμήθεια ενός C-ARM Ορθοπεδικών αναγκών αξίας 60.000 ευρώ.

Παράλληλα, με εισήγηση του Επιστημονικού Συμβουλίου του νοσοκομείου, προχώρησε η διαδικασία για τη χορήγηση εξειδίκευσης στη Λοιμωξιολογία και τη λειτουργία Μονάδας Λοιμώξεων στο Τζάνειο, ενταγμένης στο Β΄ Παθολογικό τμήμα.

Τέλος, με τη μετατροπή κενών οργανικών θέσεων ιατρών σε άλλες ειδικότητες, αναμένεται να καλυφθούν θέσεις χειρουργικών ειδικοτήτων, οι οποίες μέχρι σήμερα δεν υπήρχαν στο νοσοκομείο, αλλά κρίνονται αναγκαίες, όπως δείχνουν τα στοιχεία διακομιδής ασθενών σε άλλα νοσοκομεία. Η μετατροπή αφορά σε 2 θέσεις Θωρακοχειρουργικής, 2 θέσεις Αγγειοχειρουργικής, 1 θέση Παιδοχειρουργικής, καθώς υπάρχει ήδη μία θέση, με στόχο την επαναλειτουργία της Παιδοχειρουργικής.