ΥΓΕΙΑ

Δείκτες επιδόσεων για τις δαπάνες των νοσοκομείων – Το πιλοτικό πρόγραμμα του υπουργείου Υγείας

Δείκτες επιδόσεων για τις δαπάνες των νοσοκομείων – Το πιλοτικό πρόγραμμα του υπουργείου Υγείας
Ο υφυπουργός Υγείας, Βασίλης Κοντοζαμάνης
INTIME NEWS

Το υπουργείο Υγείας είναι ένα από τα έξι υπουργεία, τα οποία εντάχθηκαν στο πιλοτικό πρόγραμμα για την κατάρτιση σχεδίου προϋπολογισμού επιδόσεων για το 2020. Στόχος είναι από το έτος 2022, το σύνολο του κρατικού προϋπολογισμού να καταρτίζεται με δομή προγραμμάτων και στοιχεία αξιολόγησης των φορέων.

Οι τομεακές δράσεις τις οποίες εντάσσει το υπουργείο Υγείας στο πιλοτικό πρόγραμμα επικεντρώνονται στη νοσοκομειακή περίθαλψη, την κεντρικοποίηση των προμηθειών υγείας και του Εθνικού Συστήματος Αιμοδοσίας, καθώς και τον τομέα των μεταμοσχεύσεων. Κάποιες από τις δράσεις όπως η αντικατάσταση ιατρικού εξοπλισμού και η μείωση του κόστους προμήθειας ιατρικού οξυγόνου, έχουν τις ρίζες τους στην προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς η τότε πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας είχε προχωρήσει στη δημιουργία τέτοιων μονάδων σε μια σειρά από νοσοκομεία.

Η επισκόπηση των δαπανών και ο προϋπολογισμός των επιδόσεων γίνεται με τη χρήση πιλοτικών εφαρμογών και την παρακολούθηση της υλοποίησης των σχετικών δράσεων βάσει χρονοδιαγράμματος και δεικτών, καθώς και τη δημιουργία ενός συστήματος κινήτρων για τους φορείς (Key Performance Indicators/KPIs).

Σύμφωνα με τον κρατικό προϋπολογισμό του 2020, ο οποίος κατατέθηκε την Πέμπτη (21/11/2019) στη Βουλή, το ετήσιο σχέδιο προγράμματος του υπουργείου Υγείας έχει το γενικό τίτλο «Νοσοκομειακή Περίθαλψη» και την ευθύνη υλοποίησης έχει η Γενική Διεύθυνση Υπηρεσιών Υγείας. Η συνολική χρηματοδότηση για το πρόγραμμα ανέρχεται σε 3,155 δισ. ευρώ. Τα 3 δισ. ευρώ προέρχονται από τον τακτικό προϋπολογισμό, 21 εκατομμύρια από το ΠΔΕ και 117 εκατ. από ίδιους πόρους των νοσοκομείων. Οι κύριες εκροές αφορούν την «υποστήριξη και διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας των νοσηλευτικών μονάδων και της απρόσκοπτης διαδικασίας εφοδιασμού με ιατροφαρμακευτικό υλικό».

Οι δράσεις του προγράμματος περιλαμβάνουν: λειτουργία των νοσηλευτικών μονάδων (υλοποίηση έργων υποδομής, πρόσληψη ιατρο-νοσηλευτικού προσωπικού, διαρκής εκπαίδευση / επιμόρφωση ιατρο-νοσηλευτικού προσωπικού, ετήσια και σταθερή ανάπτυξη κλινών ΜΕΘ, ανάπτυξη και υλοποίηση εφαρμογών δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας), προγραμματισμός και διεξαγωγή κεντρικών διαγωνιστικών διαδικασιών, συλλογή μονάδων αίματος και προσέλκυση εθελοντών, δημιουργία και ανάπτυξη Εθνικού Μητρώου Δωρεάς Οργάνων και Ιστών.

Εξοικονόμηση εκτιμάται ότι θα προκύψει από τις υπηρεσίες συντήρησης ιατρικού εξοπλισμού. Η προβλεπόμενη εξοικονόμηση αφορά στο νέο ιατρικό εξοπλισμό που πρόκειται να παραληφθεί από τα νοσοκομεία, αντικαθιστώντας σταδιακά τον παλιό εξοπλισμό που χρειάζεται συντήρηση. Καθώς η προμήθεια νέου εξοπλισμού γίνεται κυρίως μέσω δωρεών και ΕΣΠΑ, ο στόχος της εξοικονόμησης για το 2020 ανέρχεται σε 3 εκατ. ευρώ περίπου.

Επίσης, σε πολλά νοσοκομεία της χώρας έχει εγκριθεί χρηματοδότηση για εγκαταστάσεις μονάδων παραγωγής οξυγόνου. Η εξοικονόμηση εκτιμάται σε 2 εκατ. ευρώ περίπου.

Από την αλλαγή, τέλος, στον τρόπο διαχείρισης των ακτινοδιαγνωστικών εικόνων των νοσοκομείων, με την εγκατάσταση συστήματος RIS-PACS σε όλα τα νοσηλευτικά ιδρύματα της χώρας, αναμένεται μείωση του κόστους των ακτινολογικών εξετάσεων.

Ως στόχος μπαίνει η περαιτέρω αύξηση των αγορών των νοσοκομείων μέσω κεντρικών διαδικασιών από την Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας (ΕΚΑΠΥ). Η κεντρικοποίηση των προμηθειών των νοσοκομείων θα γίνεται με βάση την εφαρμογή επιστημονικών μεθόδων στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδιασμού των προμηθειών, όσο και τη συστηματική παρακολούθηση του οικονομικού και εφοδιαστικού κύκλου προμηθειών προϊόντων και υπηρεσιών του δημοσίου συστήματος υγείας.

Για τις αλλαγές στις προμήθειες του ΕΣΥ, είχε μιλήσει ο υφυπουργός Υγείας, Βασίλης Κοντοζαμάνης, τον Οκτώβριο, στο συνέδριο «5th MedTech Conference». Σε κλειστή συνάντηση εργασίας, είχε ανακοινώσει ότι η ΕΚΑΠΥ θα μετατραπεί σε Ανώνυμη Εταιρεία, αξιοποιώντας τεχνογνωσία από το εξωτερικό και κυρίως από το βρετανικό σύστημα υγείας, το NHS. Ο στόχος προς επίτευξη έχει τεθεί στην κεντρική κάλυψη του 30% των ετήσιων αναγκών του ΕΣΥ.

Η αύξηση του ετήσιου ρυθμού μεταμοσχεύσεων συμπαγών οργάνων στην Ελλάδα, είναι ένας ακόμη στόχος του προγράμματος, με τη δημιουργία και ανάπτυξη Εθνικού Μητρώου Δωρεάς Οργάνων και Ιστών. Επίσης, ο κεντρικός σχεδιασμός και συντονισμός του Εθνικού Συστήματος Αιμοδοσίας, η εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας και ασφαλούς ποιότητας αίματος, και η προσέλκυση εθελοντών αιμοδοτών. Στο πλαίσιο αυτό, σχεδιάζεται ένα ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα για το ΕΚΕΑ, με ενιαία μηχανοργάνωση των υπηρεσιών αιμοδοσίας, καθώς και η κεντρική επεξεργασία και παραγώγιση αίματος.

Τέλος, στους στόχους του προγράμματος αναφέρεται ο ψηφιακός εκσυγχρονισμός και η ανάπτυξη ολοκληρωμένων συστημάτων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για το σύστημα δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας. Σε άρθρο του στην εφημερίδα «Φιλελεύθερος», ο υφυπουργός Υγείας, Βασίλης Κοντοζαμάνης, διευκρινίζει ότι «καθιερώνουμε, πρώτα σε πιλοτικό στάδιο και σε συγκεκριμένες παρεμβάσεις, τη χρήση από τους ασθενείς υποκειμενικών δεικτών μέτρησης εκβάσεων υγείας (PROs:Patient-Reported Outcomes) αλλά και δεικτών μέτρησης της συνολικής εμπειρίας τους μέσα στο σύστημα υγείας (PREMs:Patient Reported Experience Measures).

Οι δείκτες μέτρησης εκβάσεων υγείας που αναφέρονται από τους ασθενείς (PROs) μετράνε τη γνώμη των ίδιων των ασθενών, π.χ. για το εάν η θεραπεία μείωσε τα επίπεδα πόνου, εάν τους βοηθά να ανακτήσουν τη λειτουργική τους ικανότητα και να έχουν μια ανεξάρτητη ζωή. Οι δείκτες μέτρησης της εμπειρίας του ασθενούς από τη διαδρομή του μέσα στο σύστημα υγείας (PREMs) εστιάζουν στις διαδικασίες του συστήματος υγείας και πώς αυτές επηρεάζουν τη συνολική εμπειρία του ασθενούς.
Τέτοιοι δείκτες αποτυπώνουν με τον καλύτερο τρόπο εάν οι ασθενείς ένοιωσαν ότι συμμετείχαν στη διαδικασία λήψης αποφάσεων που αφορούν την υγεία τους (π.χ. για την επιλογή της κατάλληλης θεραπευτικής προσέγγισης), εάν τους δόθηκε η δυνατότητα να εκφράσουν απορίες ή προβληματισμούς, εάν ένοιωσαν ότι το σύστημα υγείας τους αντιμετώπισε με αξιοπρέπεια. Τα παραπάνω δεδομένα συλλέγονται επικουρικά και συμπληρωματικά στα υπάρχοντα δεδομένα υγείας προκειμένου να ενισχύσουν την άσκηση αποτελεσματικής πολιτικής υγείας.

Προς την κατεύθυνση αυτή, η χώρα μας θα ενταχθεί στην ομάδα χωρών που συμμετέχουν στην αντίστοιχη πρωτοβουλία του ΟΟΣΑ (PaRIS Initiative) με στόχο να αντλήσει τάχιστα τεχνογνωσία και να συμβάλει στο μετασχηματισμό των συστημάτων υγείας προς μια κατεύθυνση με επίκεντρο τον άνθρωπο».

Διαβάστε επίσης:

ΟΟΣΑ: Η Υγεία στον 21ο αιώνα – Ο Γιάννης Κωτσιόπουλος εκπροσώπησε το υπουργείο Υγείας

Προϋπολογισμός 2020: Μικρή αύξηση στη φαρμακευτική δαπάνη

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Newsbomb.gr