ΥΓΕΙΑ

Προσωπικός γιατρός: Ένα εξάμηνο περιθώριο για να επιλέξουν οι πολίτες

Προσωπικός γιατρός
Ελεύθερη η επιλογή προσωπικού γιατρού
PIXABAY

Την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να ψηφιστεί το νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας «Γιατρός για όλους, ισότιμη και ποιοτική πρόσβαση στις υπηρεσίες του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και άλλες διατάξεις», με το οποίο συστήνεται ο θεσμός του προσωπικού γιατρού. 

Οι ενήλικοι πολίτες θα έχουν στη διάθεσή τους το δεύτερο εξάμηνο του τρέχοντος έτους, για να εγγραφούν σε προσωπικό γιατρό, με ελεύθερη επιλογή, χωρίς γεωγραφικό περιορισμό και δυνατότητα αλλαγής οποιαδήποτε στιγμή. Οι Υπουργικές Αποφάσεις οι οποίες θα εξειδικεύουν τις διατάξεις του νομοσχεδίου, θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του Ιουνίου, σύμφωνα με τον προγραμματισμό του υπουργείου Υγείας, ενώ σε πλήρη εφαρμογή το νέο σύστημα αναμένεται να τεθεί από 1η Ιανουαρίου 2023.

Κρίσιμος παράγοντας, προκειμένου οι γιατροί να συμβληθούν με τον ΕΟΠΥΥ, είναι η αμοιβή. Σήμερα, ένας οικογενειακός γιατρός αμείβεται με 2.000 ευρώ το μήνα. Με το νέο σύστημα, οι γιατροί θα αμείβονται κατά κεφαλήν (capitation), ανάλογα με τον αριθμό πολιτών που εγγράφουν και ανώτατο όριο τους 2.000 πολίτες. Εφόσον αξιοποιήσουν πλήρως το νέο σύστημα, η αμοιβή τους «τουλάχιστον θα διπλασιαστεί», υποστήριξε ο υπουργός Υγείας, Θάνος Πλεύρης, μιλώντας σε δημοσιογράφους.

Παράλληλα, επιλέγεται η λογική κινήτρων, ώστε να γίνει ελκυστική η εγγραφή των πολιτών. Για τους πολίτες οι οποίοι θα εγγραφούν σε προσωπικό γιατρό, εξετάζεται να έχουν χαμηλότερη συμμετοχή σε εξετάσεις, καθώς και προτεραιότητα στα τακτικά ραντεβού στα νοσοκομεία, αφού θα έχουν παραπεμπτικό από τον προσωπικό γιατρό τους.

Προσωπικοί γιατροί μπορεί να είναι οι 2.800 γιατροί των Κέντρων Υγείας και των Τοπικών Μονάδων Υγείας (ΤΟΜΥ), οι συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ γιατροί και οι ιδιώτες γιατροί εφόσον επιθυμούν. Για τους γιατρούς των Κέντρων Υγείας και των ΤΟΜΥ, προβλέπεται επιπλέον του μισθού τους αμοιβή, πάλι κατά κεφαλήν, ανάλογα με τον πληθυσμό που έχουν εγγράψει και η οποία θα ενεργοποιείται από τα 1.501 άτομα και πάνω. Σε περιοχές με συχνή μετακίνηση γιατρών (πχ. αγροτικοί γιατροί), οι πολίτες θα εγγράφονται στη δομή. Αυτές οι περιοχές θα οριστούν σε ξεχωριστό κατάλογο.

Οι υπηρεσίες του προσωπικού γιατρού θα παρέχονται δωρεάν για τους πολίτες που έχουν εγγραφεί στη λίστα του προσωπικού ιατρού που έχουν επιλέξει. Θα πραγματοποιούν επισκέψεις, θα συνταγογραφούν τα φάρμακα τους και θα παίρνουν κατευθύνσεις χωρίς να πληρώνουν. Ο προσωπικός ιατρός θα προσφέρει τις υπηρεσίες του εντός των δημοσίων μονάδων ΠΦΥ των Τοπικών Δικτύων ΠΦΥ, των ιδιωτικών ιατρείων και κατ' οίκον με πληρωμή με εξαίρεση άτομα που δεν μπορούν να μετακινηθούν. Ως προσωπικοί ιατροί ορίζονται γιατροί ειδικότητας γενικής/οικογενειακής ιατρικής ή εσωτερικής παθολογίας για τον ενήλικο πληθυσμό. Δύνανται ως προσωπικοί ιατροί να ορίζονται και γιατροί άλλων ειδικοτήτων για τον ενήλικο πληθυσμό, ιδίως όταν η ειδικότητα συνδέεται με παρακολούθηση πολιτών που πάσχουν από χρόνιες ασθένειες.

Για τους γιατρούς, θα οριστεί καθηκοντολόγιο, το οποίο θα περιλαμβάνει τη διαχείριση των πλέον συχνών χρόνιων νοσημάτων, την υποστήριξη, τον προσανατολισμό και την υπεύθυνη καθοδήγηση των ασθενών μέσα στο σύστημα υγείας και τη δημιουργία ατομικού ηλεκτρονικού φακέλου υγείας για κάθε πολίτη που είναι εγγεγραμμένος στον κατάλογο του προσωπικού ιατρού.

Διαβάστε επίσης:

Προσωπικός γιατρός: Κίνητρα εγγραφής για τους πολίτες