ΥΓΕΙΑ

Οι επιπτώσεις της πανδημίας στις γνώσεις των μαθητών

Οι επιπτώσεις της πανδημίας στις γνώσεις των μαθητών

Η πανδημία του κορονοϊού διατάραξε τη σχολική διαδικασία σε τέτοιο βαθμό, ώστε οι μαθητές σε όλο τον κόσμο να έχουν χάσει σημαντικές γνώσεις και δεξιότητες.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των ειδικών, η απώλεια γνώσεων αντιστοιχεί στο 35% αυτών που παίρνει ένας μαθητής στη διάρκεια ενός ολόκληρου σχολικού έτους.

Η νέα μεταανάλυση βασίζεται στα δεδομένα 42 μελετών και συμπεριέλαβε στοιχεία από 15 διαφορετικές χώρες.

Διαβάστε περισσότερα στο Onmed.gr