ΥΓΕΙΑ

Κρήτη: Προκήρυξη 78 θέσεων ειδικευμένων γιατρών

Κρήτη: Προκήρυξη 78 θέσεων ειδικευμένων γιατρών

Στους φορείς υγείας που υπάγονται και εποπτεύονται από την 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης, θα τοποθετηθούν 78 ειδικευμένοι γιατροί, διαφόρων ειδικοτήτων, για την πρόσληψη των οποίων το υπουργείο Υγείας έχει διασφαλίσει χρηματοδότηση.

Ήδη έχουν προκηρυχθεί οι 76 θέσεις, ενώ αναμένεται η δημοσίευση προκήρυξης των δύο τελευταίων θέσεων.

Η 7η Υ.ΠΕ. έχει κατανείμει τις ανωτέρω 76 θέσεις στους φορείς υγείας, λαμβάνοντας υπόψη τα υποβαλλόμενα αιτήματα, τις κενές θέσεις καθώς και τις ανάγκες των εμπλεκόμενων φορέων και έχει ολοκληρωθεί από τον Αύγουστο η διαδικασία συγκρότησης των Συμβουλίων Επιλογής. Μοναδική εξαίρεση αποτελεί το Γενικό Νοσοκομείο Χανίων, καθώς χήρεψε η θέση του Διοικητή. Δεδομένης της κάλυψης της θέσης του Διοικητή την προηγούμενη εβδομάδα, ορίστηκαν άμεσα τα Συμβούλια Επιλογής και για το Γενικό Νοσοκομείο Χανίων.

Επιπλέον, για τις 22 από τις ανωτέρω θέσεις έχει ήδη ολοκληρωθεί η διαδικασία επιλογής από τα αρμόδια Συμβούλια και αναμένεται η δημοσίευση των αποτελεσμάτων επιλογής στο Φ.Ε.Κ., ενώ για τις 16 θέσεις η διαδικασία βρίσκεται στο στάδιο προσδιορισμού της τελικής συνεδρίασης των Συμβουλίων ή παροχής απάντησης στις υποβληθείσες ενστάσεις.

Όσον αφορά την πλήρωση των υπολοίπων θέσεων αναμένεται από τα αρμόδια Συμβούλια Επιλογής η δρομολόγηση και ολοκλήρωση της περαιτέρω διαδικασίας.