ΥΓΕΙΑ

ΕΟΠΥΥ: Συνεργασία Ελλάδας – Κύπρου στην υγεία με υπογραφή Μπερσίμη

ΕΟΠΥΥ: Συνεργασία Ελλάδας – Κύπρου στην υγεία με υπογραφή Μπερσίμη

Ο πρόεδρος του ΕΟΠΥΥ, Σωτήρης Μπερσίμης, και ο πρόεδρος του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας (Ο.Α.Υ.) της Κύπρου, Θωμάς Αντωνίου, υπέγραψαν την Παρασκευή (18/05/2018) μνημόνιο συνεργασίας για θέματα σχετικά με την έρευνα και την αναπτυξιακή πορεία των δύο Οργανισμών.

Ο κ. Μπερσίμης μετέβη στη Λευκωσία, όπου είχε συνάντηση και με τον υπουργό Υγείας της Κύπρου, Κωνσταντίνο Ιωάννου.

Το μνημόνιο συνεργασίας θέτει συγκεκριμένους στόχους οι οποίοι μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν αξιοποίηση της τεχνογνωσίας των δύο Οργανισμών, ενίσχυση της έρευνας και της ανάπτυξης καθώς και βελτίωση της θέσης σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο και των δυο φορέων.

Στο πλαίσιο αυτό, τα πεδία συνεργασίας που θα αναπτυχθούν το επόμενο διάστημα αφορούν:

  • Στη συνεργασία για ανάπτυξη και βελτιστοποίηση μηχανισμών αποζημίωσης φαρμάκων, ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και αναλωσίμων.
  • Στη συνεργασία για τη μετάβαση στην ηλεκτρονική υγεία.
  • Στη συνεργασία για την κωδικοποίηση ιατρικών πράξεων καθώς και την ανάπτυξη, προσαρμογή και επικαιροποίηση κλινικών κατευθυντήριων οδηγιών.
  • Στην ανταλλαγή πληροφοριών και ιδεών για επενδυτικές και αναπτυξιακές πρωτοβουλίες στο πλαίσιο που καθορίζει η υφιστάμενη κάθε φορά νομοθεσία, που αφορά δράσεις στα ανωτέρω πεδία.
  • Στην πιθανή συνεργασία για την από κοινού συμμετοχή σε ερευνητικά και αναπτυξιακά προγράμματα σε ευρωπαϊκό ή εθνικό επίπεδο.
  • Στην από κοινού κατάρτιση ομάδων εργασίας ή/και επιτροπών (με ακαδημαϊκούς ή/και ερευνητές) για θέματα κοινού ενδιαφέροντος με σκοπό την προώθησή τους.

Σχετικές ειδήσεις