Έκτακτες Κρίσεις Ανωτάτων Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων

Έκτακτες Κρίσεις Ανωτάτων Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων

Το ΣΑΓΕ κατά την 2η συνεδρίαση του, στις 16 Ιανουαρίου 2017, έκρινε ποιοι θα προαχθούν και ποιοι θα αποστρατευτούν από τις ένοπλες δυνάμεις.

Αναλυτικότερα:

1. Στο Στρατό Ξηράς

α. Προήγαγε στο βαθμό του Αντιστρατήγου για πλήρωση κενών θέσεων, τους:

Υποστράτηγο Μανούρη Νικόλαο
Υποστράτηγο Ζερβάκη Δημόκριτο
Υποστράτηγο Βασιλειάδη Κωνσταντίνο
Υποστράτηγο Καμπά Γεώργιο
Υποστράτηγο Νομικό Αντώνιο
Υποστράτηγο Μπίκο Δημήτριο
β. Έκρινε ‘’Ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους’’, τους:

Υποστράτηγο Δαβιτίδη Σπυρίδων
Υποστράτηγο Παπαχρήστο Στέργιο
Υποστράτηγο Παπαθεοδοσίου Ιωάννη
Υποστράτηγο Φαραντάτο Παναγιώτη
Υποστράτηγο Τοπούζη Θεόδωρο
Υποστράτηγο Αλεβίζο Δημήτριο
Υποστράτηγο Δοκμετζόγλου Βασίλειο
Yποστράτηγο Πάτμιο Αναστάσιο

2. Στο Πολεμικό Ναυτικό

α. Προήγαγε στο βαθμό του Αντιναυάρχου για πλήρωση κενών θέσεων, τους:

Υποναύαρχο Παυλόπουλο Ιωάννη ΠΝ
Υποναύαρχο Διακόπουλο Αλέξανδρο ΠΝ
β. Έκρινε ‘’Ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους’’, τους:

Υποναύαρχο Χέλμη Δημοσθένη ΠΝ
Υποναύαρχο Θεολογίτη Βασίλειο ΠΝ
Υποναύαρχο Νασόπουλο Αθανάσιο ΠΝ
Υποναύαρχο (Μ) Μανωλιουδάκη Κωνσταντίνο ΠΝ

3. Στην Πολεμική Αεροπορία

α. Προήγαγε στο βαθμό του Αντιπτεράρχου για πλήρωση κενών θέσεων, τους:

Yποπτέραρχο (Ι) Χριστόπουλο Νικόλαο - Δημήτριο
Yποπτέραρχο (Ι) Μπλιούμη Γεώργιο
β. Έκρινε ‘’Ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους’’, τους:

Υποπτέραρχο (Ι) Μανωλάκο Ιωάννη
Yποπτέραρχο (Ι) Αστρεινίδη Συμεών
Yποπτέραρχο (Ι) Αθανασίου Αντώνιο