ΟΑΕΔ: Νέο πρόγραμμα - Ποιοι οι δικαιούχοι - Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων

ΟΑΕΔ: Νέο πρόγραμμα - Ποιοι οι δικαιούχοι - Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων

Ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου, σε συνεργασία με το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο και τη DEKRA Αkademie GmbH, υλοποιεί πιλοτικά ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ).

 Πρόκειται για το πιλοτικό πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης «Dual 2+1», που απευθύνεται σε αποφοίτους ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ της ειδικότητας του τεχνίτη μαγειρικής τέχνης. Το πρόγραμμα έχει συνολική διάρκεια έως εννέα μήνες, εκ των οποίων οι τρεις μήνες αφορούν στη θεωρητική και εργαστηριακή κατάρτιση και οι έξι μήνες στην πρακτική εκπαίδευση και κατάρτιση.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του ΟΑΕΔ, δικαίωμα εγγραφής στο παραπάνω πρόγραμμα έχουν οι απόφοιτοι και απόφοιτες των ΕΠΑΣ του ΟΑΕΔ που έχουν γεννηθεί μεταξύ των ετών 1992 έως και 1997 και έχουν λάβει πτυχίο μαγειρικής τέχνης. Οι καταρτιζόμενοι, κατά την περίοδο της πρακτικής άσκησης, θα αμείβονται από τις επιχειρήσεις, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Στόχοι του προγράμματος είναι:

- Οι απόφοιτοι των ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του ΟΑΕΔ στην ειδικότητα «Τεχνίτης/τρια Μαγειρικής Τέχνης» να αποκτήσουν συμπληρωματική κατάρτιση.
- Η μαθητεία να συνδεθεί με το θεσμό της συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης και να εξαχθούν συμπεράσματα για τη βελτιστοποίηση των προσόντων των αποφοίτων των σχολών, με σκοπό την υιοθέτηση και τον εμπλουτισμό του προγράμματος σπουδών τους και της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
- Να δοθεί στους ωφελούμενους του προγράμματος η ευκαιρία να αξιοποιήσουν τις γνώσεις τους και την υπάρχουσα εργασιακή τους εμπειρία, με σκοπό την ενδυνάμωση των προσόντων τους.
- Να εξασφαλισθεί η μακροπρόθεσμη παραμονή των καταρτιζομένων στις επιχειρήσεις.

Διαδικασία υποβολής αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν, από τη Δευτέρα 13 έως την Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου 2017, ώρες 08:00 έως 15:00, στην ταχ. δ/νση: ΟΑΕΔ-ΔΙΟΙΚΗΣΗ, Δ/νση Α3, Εθνικής Αντιστάσεως 8, 174 56, Άλιμος, με την ένδειξη για το πρόγραμμα «Dual 2+1» τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
Έντυπο αίτησης
Βιογραφικό σημείωμα
Τίτλο σπουδών (φωτοαντίγραφο)
Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας (φωτοαντίγραφο)
Πιστοποιητικά γλωσσομάθειας (φωτοαντίγραφο)
Βεβαίωση εκπληρωμένων στρατιωτικών υποχρεώσεων ή αναβολής στράτευσης (φωτοαντίγραφο)
Πιστοποιητικό υγείας (φωτοαντίγραφο)
Φωτογραφίες (3) και, για την περίπτωση μοριοδότησης, το δελτίο ανεργίας, αν υπάρχει (φωτοαντίγραφο)
Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα www.oaed.gr.