Συσκέψεις επί συσκέψεων στη Βουλή

Οι τρόποι προσλήψεων στο Δημόσιο, θέματα μισθολογίου και οι δημόσιες δαπάνες...

Οι τρόποι προσλήψεων στο Δημόσιο, θέματα μισθολογίου και οι δημόσιες δαπάνες, τέθηκαν επί τάπητος στη σύσκεψη υπό τον πρωθυπουργό στη Βουλή, με τη συμμετοχή των υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών και Δικαιοσύνης.

Επίσης εξετάστηκαν θεσμικά θέματα όπως η επιτάχυνση απονομής της Δικαιοσύνης.

Ακολούθησε δεύτερη σύσκεψη για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής, Άμυνας και Προστασίας του Πολίτη. Αντικείμενο της σύσκεψης αυτής οι εξελίξεις στη Λιβύη αλλά οι δυνατότητες τεχνικής συνεργασίας μεταξύ των υπουργείων.