ΑΠΟΨΕΙΣ

Παλαιοί και νέοι συνταξιούχοι: Τι πρέπει να περιμένουν το 2019

Παλαιοί και νέοι συνταξιούχοι: Τι πρέπει να περιμένουν το 2019

Τι θα γίνει με τους υποψήφιους συνταξιούχους, οι οποίοι έχουν καταθέσει ήδη τα χαρτιά τους.

Το πρώτο και βασικότερο θέμα το οποίο περιμένουμε να δούμε, είναι βεβαίως το πώς διαμορφώνεται το ύψος της νέας σύνταξης μετά τον επανυπολογισμό των συντάξεων των «παλαιών» συνταξιούχων. Και ναι μεν για τον πρώτο μήνα του 2019 διατηρήθηκε το ίδιο ύψος σύνταξης με αυτό που καθένας είχε και το 2018, αυτό όμως έγινε μέσω της προσωπικής διαφοράς, η διατήρηση της οποίας κατά πάσα πιθανότητα τελεί υπό αιρέσεις π.χ. οικονομική κατάσταση ΕΦΚΑ, πορεία οικονομίας της χώρας κ.λπ.

Όλοι θέλουν να γνωρίζουν ποιο είναι το ποσό της σύνταξης που θα έχουν μετά τον επανυπολογισμό και προφανώς και το πώς προκύπτει το ποσό αυτό. Ένα σημαντικό θέμα επίσης που απασχολεί και αναμένουμε την έκβασή του, είναι οι αποφάσεις του Συμβουλίου Επικρατείας σε σχέση με τις νομοθετικές ρυθμίσεις του νόμου Κατρούγκαλου, που αφορούν την συνταγματικότητα του νέου τρόπου υπολογισμού των συντάξεων, το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών των ελευθέρων επαγγελματιών, αυταπασχολουμένων, επιστημόνων κ.λ.π., τις ενοποιήσεις των ασφαλιστικών φορέων κ.λ.π..

Σημαντική επίσης θα είναι και η από πλευράς Συμβουλίου Επικρατείας, αντιμετώπιση των ζητημάτων συμμόρφωσης της Πολιτείας σ΄ αυτά που τα Ανώτατα Δικαστήρια αμετακλήτως έχουν κρίνει για κατηγορίες συνταξιούχων ή ασφαλισμένων.

Θα μπορούσαμε επομένως να πούμε ότι όλα αυτά συνθέτουν μια περίπλοκη κατάσταση που θα πρέπει πολύ σύντομα να αποσαφηνισθεί, δεδομένου ότι σε κάθε περίπτωση τόσο ο εργαζόμενος και ο ελεύθερος επαγγελματίας όσο και ο συνταξιούχος, αλλά και ο επιχειρηματίας, μικρός ή μεγάλος, να έχει ένα σταθερό και σαφές περιβάλλον στο οποίο κινείται, σχεδιάζει και προγραμματίζει.

Αυτό θεωρώ ότι είναι απαραίτητο για να λειτουργήσει και η οικονομία εύρυθμα και αναπτυξιακά. Προς την κατεύθυνση δε αυτή πρέπει να προσβλέπουν όλοι, όσοι με άμεσο ή έμμεσο τρόπο μπορούν να επηρεάσουν ή να συμπράξουν στην διαμόρφωση ενός υγειούς κλίματος λειτουργίας της χώρας μας.

* Ο Δημήτρης Αθ. Μπούρλος είναι δικηγόρος / εργατολόγος / τ. εκδότης του περιοδικού «ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΙΚΑ»