Η ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΑ

Επιχειρησιακή Εκπαίδευση 98 ΑΔΤΕ (pics)

Επιχειρησιακή Εκπαίδευση 98 ΑΔΤΕ (pics)

Από 4 έως 7 Απριλίου 2016, πραγματοποιήθηκε τετραήμερο επιχειρησιακής εκπαίδευσης των Μονάδων της 98 ΑΔΤΕ στη Λέσβο.

Κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας εκτελέσθηκαν βολές ημέρα και νύχτα με όλα τα διαθέσιμα μέσα πυρός του Σχηματισμού.