ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΗΣ

Στον «αναπνευστήρα» ο Όμιλος του Iατρικού Kέντρου

Στον «αναπνευστήρα» ο Όμιλος του Iατρικού Kέντρου

Στον «αναπνευστήρα» βρίσκεται ο όμιλος του Ιατρικού Αθηνών τους τελευταίους μήνες.

Αν και η κρατική στήριξη μέσω του μηχανισμού εγγυοδοσίας έδωσε το «φιλί της ζωής» στον όμιλο και του διασφάλισε ρευστότητα για κάποιους μήνες, το μέλλον του Ιατρικού θα κριθεί στις διαπραγματεύσεις που θα έχει την προσεχή περίοδο με τις Εθνική Τράπεζα, Eurobank και Alpha Bank για την αναδιάρθρωση του δανεισμού του. Για να εξελιχθεί ομαλά αυτή η διαδικασία οι τράπεζες αναμένεται να ζητήσουν πρόσθετες διασφαλίσεις από τη Διοίκηση Αποστολόπουλου.

Η πανδημία, ήδη από το πρώτο κύμα, επιβάρυνε αισθητά τα οικονομικά αποτελέσματα και την χρηματοοικονομική απόδοση και θέση του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών. Σημειώνεται πως στο εξάμηνο 2020 τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών ανήλθαν σε 8,55 εκατ. ευρώ, από 17,05 εκατ. ευρώ στην ίδια περίοδο το 2019, ενώ ο Όμιλος κατέγραψε στο διάστημα Ιανουαρίου – Ιουνίου 2020 καθαρές ζημίες 278 χιλ. ευρώ, έναντι κερδών 8,22 εκατ. ευρώ στο εξάμηνο 2019.

Η επιβάρυνση των αποτελεσμάτων και η πτώση του κύκλου εργασιών οδήγησε τη Διοίκηση του Ομίλου στο να αξιοποιήσει όλες τις δυνατότητες που δόθηκαν από τα κρατικά μέτρα στήριξης. Έτσι, την 1η Σεπτεμβρίου 2020 και στις 24 Σεπτεμβρίου 2020, η εταιρεία έλαβε στο πλαίσιο του μηχανισμού εγγυοδοσίας δανειακές γραμμές πίστωσης ποσού 15 εκατ. ευρώ και 12,5 εκατ. ευρώ αντίστοιχα κατόπιν συμφωνίας με τις πιστώτριες τράπεζες. Παράλληλα, έγινε χρήση των ευνοϊκών ρυθμίσεων για μετάθεση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών και φορολογικών υποχρεώσεων.

Αλλά τα μέτρα αυτά είναι «ασπιρίνες», δεδομένου του μεγάλου προβλήματος που αντιμετωπίζει ο Όμιλος με τις μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις του. Στη βάση αυτή έχει υπάρξει επανεκκίνηση διαπραγματεύσεων με τις πιστώτριες τράπεζες για την αναδιάρθρωση του ομολογιακού δανείου ύψους 97,62 εκατ. ευρώ .

Και το εν λόγω δάνειο που είχε εκδοθεί το 2012 και αρχικά είχε ονομαστική αξία 164 εκατ. ευρώ δεν είναι η πρώτη φορά που διευθετείται. Τον Οκτώβριο του 2017 είχε τροποποιηθεί και είχε μειωθεί στο 4% το περιθώριο επιτοκίου, είχε αλλάξει το πρόγραμμα αποπληρωμής του υφιστάμενου ανεξόφλητου κεφαλαίου σε εξαμηνιαίες δόσεις και είχαν επιβληθεί στη Διοίκηση Αποστολόπουλου περιοριστικοί δανειακοί όροι ανάμεσα στους οποίους περιλαμβάνονται και όροι που σχετίζονται με περιορισμούς κεφαλαιουχικών και μη δαπανών, την τήρηση ελαχίστου ποσού εκχώρησης εμπορικών απαιτήσεων, καθώς και την απρόσκοπτη καταβολή των οφειλών του Ομίλου στους προμηθευτές του και το Ελληνικό Δημόσιο.

Ορισμένοι από τους περιοριστικούς δανειακούς όρους τροποποιήθηκαν εκ νέου εντός του πρώτου εξαμήνου 2019 και τον Ιούνιο του 2020. Συγκεκριμένα, η Διοίκηση του Ιατρικού Αθηνών αιτήθηκε και έλαβε στις 10 Ιουνίου 2020 την έγγραφη συγκατάθεση των τραπεζών για την τροποποίηση ορισμένων όρων της δανειακής σύμβασης, συμπεριλαμβανομένης της χρονικής μετάθεσης της αποπληρωμής συνολικού ποσού 97,6 εκατ. ευρώ (υπολειπόμενο ποσό μετά από συμψηφισμούς) τον Ιούλιο 2021. Παράλληλα, έλαβε μείωση του επιτοκιακού περιθωρίου σε 3,25% με ισχύ από την 5η Ιουλίου 2020 (με περιθώριο περαιτέρω μείωσης υπό προϋποθέσεις που σχετίζονται με την τήρηση δεικτών και διατήρηση του ορίου κεφαλαιουχικών δαπανών για το έτος της παράτασης).

Να σημειωθεί πως για το ομολογιακό δάνειο έχουν παρασχεθεί εξασφαλίσεις από το Ιατρικό Αθηνών ύψους 357,9 εκατ. ευρώ, οι οποίες περιλαμβάνουν προσημειώσεις επί ενσώματων παγίων και σύσταση πλασματικού ενεχύρου επί εξοπλισμού, καθώς και ενέχυρα επί απαιτήσεων, μετοχών θυγατρικής εταιρείας και σημάτων του Ομίλου.

Μικρότερης κλίμακας προβλήματα είναι αυτά που αντιμετωπίζει η εταιρεία και ο Όμιλος με διάφορες δικαστικές υποθέσεις και διαδικασίες επιδιαιτησίας. Το Ιατρικό Αθηνών έχει ασκήσει αιτήσεις ακυρώσεως στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά σχετικών υπουργικών Αποφάσεων, ενώ έχει επίσης ασκήσει προσφυγές και αιτήσεις αναστολής κατά των ατομικών πράξεων του ΕΟΠΥΥ στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών.

Η Διοίκηση Αποστολόπουλου με την σύμφωνη γνώμη των νομικών συμβούλων της, θεωρώντας πως θα δικαιωθεί, συμπεριέλαβε στις Ενδιάμεσες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις τα σχετικά ποσά. Παράλληλα, για σκοπούς φορολογικής συμμόρφωσης προχώρησε στην έκδοση των αντίστοιχων πιστωτικών τιμολογίων με βάση της έως τώρα εκδοθείσες από τον ΕΟΠΥΥ βεβαιώσεις ποσών αυτόματης επιστροφής (Clawback) και ποσών επιστροφής (Rebate). Στο προσεχές διάστημα θα καταδειχθεί το εάν έπραξε σωστά ή εάν το ΣτΕ θα έχει διαφορετική άποψη.

Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Newsbomb.gr.

Διαβάστε επίσης:

Κορονοϊός: Πρόβλεψη - σοκ από τον Τσακρή – Χειρότερος από τον Νοέμβριο ο Ιανουάριος