ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Εφηβοι και smartphones: Μια σχέση με προβλήματα

Εφηβοι και smartphones: Μια σχέση με προβλήματα

Τη στενή σχέση που έχουν οι έφηβοι με τα smartphones τους πιστοποιεί έρευνα της Οracle, σύμφωνα με την οποία σχεδόν το 55% των millennials (δηλ. των γεννηθέντων τις δύο τελευταίες δεκαετίες του 20ου αιώνα) δηλώνουν ότι μια κακή εμπειρία με μια εφαρμογή για φορητές συσκευές θα μείωνε τις πιθανότητες να χρησιμοποιήσουν τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μιας εταιρείας.

Η έρευνα με τίτλο Millennials and mobility: How businesses can tap into the app generation, η οποία πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με την Opinium Reasearch, έδειξε ότι το 39% των millennials δηλώνει θα ήταν επίσης λιγότερο πιθανό να προτείνει σε άλλους τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μιας εταιρείας μετά από μια κακή εμπειρία με κάποια εφαρμογή για φορητές συσκευές.
Σε ποσοστό 27% οι συμμετέχοντες στην έρευνα παραδέχονται ότι θα εξέφραζαν αρνητική γνώμη συνολικά για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες του εν λόγω οργανισμού.

Οι συγγραφείς της έρευνας τονίζουν ότι ευρήματα αυτά καθιστούν σαφές ότι αν οι εταιρείες δεν μπορούν να παρέχουν στους τωρινούς και στους δυνητικούς πελάτες μια ελκυστική εμπειρία εφαρμογών για φορητές συσκευές η οποία ταυτόχρονα θα αντανακλά τις αξίες που πρεσβεύει η εμπορική επωνυμία τους, διακινδυνεύουν να αποξενωθούν από τη γενιά των millennials και να δουν τους ανταγωνιστές τους να απομακρύνονται καθώς θα διαθέτουν μια πιο πειστική πρόταση.

Σε ποσοστό 73% διάκεινται θετικά στη δυνατότητα να μπορούν να αγοράσουν το προϊόν ή την υπηρεσία μιας εταιρείας χρησιμοποιώντας μια εφαρμογή για φορητές συσκευές. Αναλόγως, σε ποσοστό 71% τους αρέσει η δυνατότητα να διαχειρίζονται τις χρεώσεις για τις υπηρεσίες, ενώ στο 65% αρέσει η δυνατότητα επισήμανσης προβλημάτων ή παραπόνων προς μια εταιρεία μέσω μιας εφαρμογής για φορητές συσκευές.

Με αυτά τα δεδομένα, περισσότεροι από τους μισούς (56%) θα προτιμούσαν να μη λαμβάνουν ειδοποιήσεις τύπου push. Ίδιο είναι το ποσοστό των ερωτηθέντων που σπάνια προβαίνουν σε κάποια ενέργεια βάσει των ειδοποιήσεων push που λαμβάνουν, παρά το ότι σε ποσοστό σχεδόν 50% παραδέχονται ότι οι ειδοποιήσεις είναι εξατομικευμένες.

Η έρευνα αναδεικνύει μια σημαντική διαφορά ανάμεσα στη χρήση φορητών εφαρμογών σε smartphone και tablet μεταξύ των millennials. Ενώ οι νέοι χρησιμοποιούν τα tablets σε σημαντικό βαθμό, τα smartphones παραμένουν η συσκευή που προτιμούν για την πρόσβαση σε εφαρμογές για φορητές συσκευές. Για παράδειγμα, το 61% των millennials έχουν ανεβάσει περιεχόμενο πολυμέσων χρησιμοποιώντας μια εφαρμογή για smartphone, ποσοστό σχεδόν διπλάσιο από το αντίστοιχο αυτών που έχουν χρησιμοποιήσει tablet για την ίδια δραστηριότητα (35%). Όσον αφορά στη μεταφορά χρημάτων σε φίλους, σε ποσοστό 48% έχουν χρησιμοποιήσει μια εφαρμογή για smartphone έναντι του 22% που επέλεξαν εφαρμογές για tablet.