Επενδύσεις 900 δισ. δολαρίων για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων

Επενδύσεις 900 δισ. δολαρίων για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων

Η πλήρης αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών από μία επιχείρηση ή έναν οργανισμό είναι η νέα, παγκόσμια τάση και δεν είναι λίγοι που κάνουν λόγο για την 4η βιομηχανική επανάσταση με την PwC, μάλιστα, να κάνει λόγο για αναμενόμενες επενδύσεις της τάξεως των 900 δις. δολαρίων που αφορούν τον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με τελευταία έρευνα της PwC («Industry 4.0:Building the digital enterprise», στην οποία συμμετείχαν πάνω από 2.000 εταιρείες σε 26 χώρες), oι βιομηχανικές εταιρείες σε όλο τον κόσμο ανεξαρτήτως κλάδου δραστηριότητας έχουν αρχίσει να αναλαμβάνουν δράση εν όψει της 4ης βιομηχανικής επανάστασης. Η υλοποίηση είναι σε πλήρη εξέλιξη σε παγκόσμιο επίπεδο: ήδη σχεδόν το ένα τρίτο των εταιρειών αξιολογούν το επίπεδο της ψηφιακής τους ολοκλήρωσης ως υψηλό ενώ το ποσοστό αυτό αναμένεται να αυξηθεί κατά μέσο όρο από 33% σε 72% μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια.

Οι ηγέτες της βιομηχανίας αναβαθμίζουν ψηφιακά τις βασικές λειτουργίες των οργανισμών τους αλλά της εφοδιαστικής τους αλυσίδας. Ταυτόχρονα, εμπλουτίζουν το χαρτοφυλάκιο προϊόντων τους με ψηφιακές λειτουργίες και εισάγουν καινοτόμες ψηφιακές υπηρεσίες. Οι εταιρείες σε όλο τον κόσμο επιθυμούν να επενδύσουν το 5% περίπου των ψηφιακών εσόδων τους στον ψηφιακό μετασχηματισμό. Με βάση τους κλάδους της βιομηχανίας που συμμετείχαν στην έρευνα, το 5% των ψηφιακών εσόδων αντιστοιχεί σε συνολική ετήσια επένδυση ύψους 907 δις δολαρίων. Σημειωτέον πως πάνω από το 80% των εταιρειών εκτιμούν ότι οι αναλύσεις δεδομένων θα έχουν σημαντική επίδραση στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων σε πέντε χρόνια από τώρα.

Στο επίκεντρο αυτών των επενδύσεων θα είναι ψηφιακές τεχνολογίες όπως αισθητήρες ή συσκευές σύνδεσης καθώς και λογισμικό και εφαρμογές όπως τα συστήματα εκτέλεσης παραγωγής. Επιπλέον, οι εταιρείες θα επενδύουν στην εκπαίδευση των εργαζομένων τους και στην υλοποίηση των απαιτούμενων οργανωτικών αλλαγών. Πάνω από τις μισές από αυτές τις εταιρείες (55%) εκτιμούν ότι θα αποσβέσουν αυτές τις δαπάνες μέσα στα επόμενα δύο χρόνια.

Κατά τη διάρκεια αυτής της μετάβασης, οι μάνατζερ που συμμετείχαν στην έρευνα προβλέπουν μέση μείωση του κόστους κατά 3,6% και μέση αύξηση των εσόδων κατά 2,9% ετησίως. Σε απόλυτα μεγέθη, τα ποσοστά αυτά αντιστοιχούν σε εξοικονόμηση κόστους ύψους 420 δις δολαρίων και ταυτόχρονη αύξηση εσόδων ύψους 495 δις δολαρίων.

Με την ολοκλήρωση αυτή της διαδικασίας μετασχηματισμού, οι επιτυχημένες βιομηχανίες θα έχουν μετατραπεί σε πραγματικές ψηφιακές επιχειρήσεις, με τα φυσικά προϊόντα στον πυρήνα τους, αναβαθμισμένες με ψηφιακές πλατφόρμες και καινοτόμες υπηρεσίες με βάση τα δεδομένα. Αυτές οι ψηφιακές επιχειρήσεις θα συνεργάζονται με τους πελάτες και τους προμηθευτές τους σε βιομηχανικά ψηφιακά οικοσυστήματα.

Στην πορεία προς την 4η βιομηχανική επανάσταση, οι εταιρείες που συμμετείχαν στην έρευνα δεν προβληματίζονται τόσο για την απόκτηση της απαραίτητης τεχνολογίας όσο για την έλλειψη εσωτερικής ψηφιακής κουλτούρας, οράματος και εκπαίδευσης αλλά και την έλλειψη εξειδικευμένων στελεχών. Για παράδειγμα, σχεδόν το 40% των εταιρειών που ερωτήθηκαν βασίζονται στις ικανότητες ανάλυσης μεμονωμένων εργαζομένων, ενώ δεν διαθέτουν τμήμα που ασχολείται αποκλειστικά με την ανάλυση δεδομένων.

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός επηρεάζει όλους τους τομείς δραστηριότητας ενός οργανισμού. Αυτό σημαίνει ότι, από τη μια πλευρά, οι εταιρείες χρειάζεται να ενσωματώσουν καλύτερα τις διαδικασίες και να αναβαθμίσουν ψηφιακά την κάθετη ροή δεδομένων τους, από την ανάπτυξη προϊόντων και τις προμήθειες μέχρι την παραγωγή και τη διαχείριση της μεταφοράς και διανομής των προϊόντων. Από την άλλη πλευρά, σημαίνει οριζόντια συνεργασία με βασικούς προμηθευτές, πελάτες και άλλους κρίκους της αλυσίδας αξίας, π.χ. εφαρμογή λύσεων παρακολούθησης και εντοπισμού (track and trace) για την παρακολούθηση της ροής των προϊόντων. Για τις εταιρείες αυτό σημαίνει δημιουργία πολύπλοκων ψηφιακών λύσεων.