Οι τεχνολογικές εξελίξεις αλλάζουν τη διαχείριση της πληροφορίας

Οι τεχνολογικές εξελίξεις αλλάζουν τη διαχείριση της πληροφορίας

 Η ICAP Management Consulting θα παρουσιάσει στους πελάτες της , την Πέμπτη 1η Δεκεμβρίου στα Κεντρικά Γραφεία του Ομίλου,  τις νέες εξελίξεις στη διαχείριση της πληροφορίας μέσω τεχνικών και εργαλείων Data Warehousing.


Αναμφίβολα η χρήση Data Warehouses παρέχει  ένα πολύπλευρο πλεονέκτημα παρ’ότι οι εκρηκτικές αυξήσεις στον όγκο, την πολυπλοκότητα και την ταχύτητα δημιουργίας νέων δεδομένων, δοκιμάζουν τις αντοχές και τις ικανότητες των υπαρχόντων υποδομών Data Warehouse και Business Intelligence (DWH/BI) από όλες τις πλευρές - των αρχιτεκτονικών, των τεχνολογιών και των διαδικασιών- και οι χρήστες της πληροφορίας ζητούν όλο και περισσότερα, όλο και πιο γρήγορα, όλο και πιο προσωποποιημένα. 

Παράλληλα ο εκμοντερνισμός των υποδομών εμφανίζει σημαντικές προκλήσεις, λόγω της πληθώρας των υπάρχοντων και νέων διαθέσιμων πρακτικών, αρχιτεκτονικών και τεχνολογιών.

Ο τομέας Συμβούλων της ICAP Group, μέσα από την πολύχρονη και πρακτική εμπειρία σχεδιασμού και υλοποίησης DWH/BI, θα παρουσιάσει:

• Τις κυριότερες τάσεις που τροποποιούν την αγορά και πως αυτές επηρεάζουν τα διάφορα επίπεδα των υποδομών DWH / BI

• Τις τεχνολογικές εξελίξεις που βοηθούν στην ανάπτυξη επιχειρηματικής νοημοσύνης ασχέτως των ιδιαιτεροτήτων κάθε οργανισμού

• Τις επιλογές που πρέπει να αξιολογηθούν με σκοπό παροχή υψηλών επιπέδων πληροφόρησης με λιγότερους πόρους και ελεγχόμενο κόστος


• Την σημασία της υιοθέτησης και εφαρμογής βέλτιστων πρακτικών και πλαισίων διακυβέρνηση.

Στην ενημέρωση προσκαλούνται CIOs, CTOs, IT Directors/Managers, επαγγελματίες BI και Data Warehousing, Data Analysts, Αναλυτές Βάσεων Δεδομένων καθώς και δημοσιογράφοι.