_ΑΛΛΑΓΗ ΤΩΡΑ

Πού βρήκαν τα πλούτη οι πολιτικοί

Πού βρήκαν τα πλούτη οι πολιτικοί

Να μπει ένα τέλος στην κοροϊδία των πολιτικών με το πόθεν έσχες τους.


Του Κώστα Χαρδαβέλλα

Στο πανελλαδικό αυτό αίτημα, το newsbomb.gr αυτή την εβδομάδα προτείνει (όπως καταγράφεται και στο βιβλίο του γενικού γραμματέα Διαφάνειας του υπουργείου Δικαιοσύνης κ. Γ. Σούρλα «Για ένα νέο πολιτικό σύστημα»):

Το πόθεν έσχες των πολιτικών να μην μένει στην περιγραφή απλά της περιουσίας τους, αλλά να παρουσιάζει στοιχεία συγκεκριμένα και από πού, πώς και πότε απέκτησαν την περιουσία αυτή.

Την αλήθεια της δήλωσής τους για το πόθεν έσχες να ελέγχει επιτροπή ανωτάτων δικαστικών, οι οποίοι θα μπορούν να ανατρέχουν και σε μία δεκαετία πριν για τον έλεγχο της περιουσίας των πολιτικών και τους τρόπους απόκτησής της.

Έχει παρατηρηθεί σε πολλές περιπτώσεις πόθεν έσχες των πολιτικών τα τελευταία χρόνια να εμφανίζεται μία ξαφνική αύξηση της περιουσίας τους, αδικαιολόγητη από τα εισοδήματά τους, και το γεγονός αυτό απλά να καταγράφεται στο πόθεν έσχες τους.

Σε ένα όμως νέο, υγιές πολιτικό σύστημα αυτό πρέπει να αλλάξει. Και να γίνεται έλεγχος αντικειμενικός αλλά λεπτομερής και ενδελεχής για την απόκτηση της περιουσίας των πολιτικών.

Αυτή είναι η πρόταση του newsbomb.gr για το νέο πολιτικό σύστημα αυτή την εβδομάδα και κάθε παρατήρηση και πρότασή σας θα παρουσιάζεται αμέσως.