ΕΚΛΟΓΕΣ

Ευρωεκλογές 2014: Πώς θα ψηφίσουν οι κρατούμενοι

Ευρωεκλογές 2014: Πώς θα ψηφίσουν οι κρατούμενοι

Κανονικά ασκούν το εκλογικό τους δικαίωμα οι Έλληνες πολίτες που τελούν υπό κράτηση και στους οποίους δεν έχει επιβληθεί ποινή στέρησης πολιτικών δικαιωμάτων.

Αναλυτικά η κοινή απόφαση των υπουργών Εσωτερικών και Δικαιοσύνης για τους κρατούμενους:

1. Οι Ελληνες πολίτες, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους δήμου ή κοινότητας του Κράτους, αλλά κατά την ημέρα προκήρυξης των εκλογών τελούν υπό καθεστώς προσωρινής κράτησης ή εκτίουν στερητικές της ελευθερίας ποινές και δεν τους έχει επιβληθεί αμετάκλητα παρεπόμενη ποινή στέρησης πολιτικών δικαιωμάτων, ασκούν κανονικά το εκλογικό τους δικαίωμα στο εκλογικό τμήμα του καταστήματος όπου κρατούνται, βάσει των ειδικών εκλογικών καταλόγων, στους οποίους εγγράφονται για το σκοπό αυτό.

2. Την ημέρα προκήρυξης των εκλογών ο διευθυντής κάθε καταστήματος κράτησης ενημερώνει άμεσα τους εκλογείς κρατούμενους σχετικά με την εκλογική διαδικασία και τους ζητά να εγγραφούν στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους.

3. Οι ειδικοί εκλογικοί κατάλογοι συντάσσονται, υπογράφονται και σφραγίζονται από τους διευθυντές των καταστημάτων κράτησης και αναπαράγονται σε πέντε αντίτυπα.

Τα τέσσερα αντίτυπα των ειδικών εκλογικών καταλόγων διαβιβάζονται μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία πέντε ημερών, από την κατά το άρθρο 31 του Π.Δ. 96/2007 (ΦΕΚ 116Α') έναρξη της προεκλογικής περιόδου, στον Πρόεδρο Πρωτοδικών της οικείας εκλογικής περιφέρειας και ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 27 παρ. 5 του ίδιου Π.Δ..

4. Σε περίπτωση αποφυλάκισης για οποιονδήποτε λόγο κρατουμένου που έχει εγγραφεί στους ανωτέρω ειδικούς εκλογικούς καταλόγους μέχρι την ημέρα διεξαγωγής των εκλογών, αυτός θα ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα στους εκλογικούς καταλόγους του Δήμου ή της Κοινότητας που είναι εγγεγραμμένος.

5. Όταν ο συνολικός αριθμός των κρατουμένων - ψηφοφόρων στα καταστήματα κράτησης είναι πολύ μικρός, για λόγους διαφύλαξης της μυστικότητας της ψήφου, δύνανται να ψηφίσουν σ' αυτά και άλλοι εκλογείς της ίδιας εκλογικής περιφέρειας που είναι γραμμένοι σε ειδικούς εκλογικούς καταλόγους του άρθρου 27 του Π.Δ. 96/2007.

6. Ο διευθυντής κάθε καταστήματος κράτησης επιλέγει τον καταλληλότερο - κατά την κρίση του - χώρο εντός του καταστήματος κράτησης όπου θα διεξάγεται η ψηφοφορία των εκλογέων - κρατουμένων.

7. Πρόεδροι Εφορευτικής Επιτροπής σε κάθε εκλογικό τμήμα διορίζονται κατά προτίμηση εισαγγελικοί λειτουργοί.

Ως μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής κληρώνονται εκλογείς του δήμου ή της Κοινότητας στα διοικητικά όρια του οποίου υπάγεται το κατάστημα κράτησης.

8. Για την ομαλότερη διεξαγωγή της ψηφοφορίας και την διατήρηση της τάξης στα καταστήματα κράτησης, όπου ψηφίζουν περισσότεροι από 30 κρατούμενοι, ο πρόεδρος της εφορευτικής επιτροπής του συγκεκριμένου εκλογικού τμήματος, σε συνεργασία με τον διευθυντή του καταστήματος κράτησης, μπορεί να καταρτίσει την προηγούμενη της ημέρας της ψηφοφορίας πρόγραμμα, σύμφωνα με το οποίο οι εκλογείς - κρατούμενοι θα χωρίζονται σε ομάδες, είτε κατά πτέρυγα του καταστήματος, είτε αλφαβητικά. Επίσης, δύνανται να καθορίζουν και το χρόνο προσέλευσης των εκλογέων κάθε ομάδας.

9. Οι κρατούμενοι προσέρχονται στο εκλογικό τμήμα ένας - ένας και όχι σε ομάδες με τη συνοδεία υπαλλήλου μέχρι την είσοδο του εκλογικού τμήματος. Κατόπιν εισέρχονται σε αυτό και χωρίς καμία συνοδεία, ασκούν ελεύθερα το εκλογικό τους δικαίωμα.

Εξερχόμενοι, επιστρέφουν στο χώρο κράτησής τους με τη συνοδεία υπαλλήλου.

10. Η αναγνώριση των εκλογέων - κρατουμένων γίνεται βάσει της αστυνομικής τους ταυτότητας, την οποία προσκομίζουν στην εφορευτική επιτροπή.

Αν δεν έχουν αστυνομική ταυτότητα προσκομίζουν κάθε άλλο χρήσιμο και κατάλληλο, κατά την κρίση της εφορευτικής επιτροπής, αποδεικτικό της ταυτότητας έγγραφο στοιχείο. Το στοιχείο αυτό μπορεί να δοθεί και από τον ατομικό τους φάκελο, ο οποίος τηρείται στο κατάστημα κράτησης με ευθύνη της γραμματείας και το οποίο διαβιβάζεται υπηρεσιακά στον πρόεδρο της εφορευτικής επιτροπής του συγκεκριμένου εκλογικού τμήματος.

11. Για να πιστοποιηθεί, ότι ο εκλογέας - κρατούμενος άσκησε το εκλογικό του δικαίωμα, εκδίδεται βεβαίωση του Προέδρου της εφορευτικής επιτροπής, η οποία δε χορηγείται στον κρατούμενο αλλά στο διευθυντή του καταστήματος για να την τοποθετήσει στον ατομικό του φάκελο.

12. Κατά τη διάρκεια της ημέρας της ψηφοφορίας, οι υποψήφιοι των κομμάτων, ή οι αντιπρόσωποί τους, ή οι αναπληρωτές αυτών, δύνανται να παρευρίσκονται στην αίθουσα ψηφοφορίας, κατά τις διατάξεις του άρθρου 88 του Π.Δ. 96/2007.

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ NEWSBOMB

ΜΑΘΕ ΤΩΡΑ ΠΟΥ ΨΗΦΙΖΕΙΣ

Διαβάστε επίσης:

Εκλογές 2014: Δικαιολογίες περί άγνοιας… τέλος

Μάθετε πρώτοι τα αποτελέσματα των εκλογών

Δείτε εδώ όλες τις ειδήσεις για τις ευρωεκλογές

Δείτε εδώ live τα αποτελέσματα από το ΥΠΕΣ

Δείτε εδώ όλες τις ειδήσεις για τις εκλογές 2014