ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο καταδικάζει την Ελλάδα για τον ΧΥΤΑ

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο καταδικάζει την Ελλάδα για τον ΧΥΤΑ

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αποφάνθηκε σήμερα (11/12) ότι η Ελλάδα, επιτρέποντας τη λειτουργία του Χώρου Υγειονομικής Ταφής (ΧΥΤΑ) του Κιάτου, παραβιάζει την περιβαλλοντική νομοθεσία της ΕΕ.

Όπως αναφέρει στην απόφασή του το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, μετά από έρευνες διαπιστώθηκε ότι ο ΧΥΤΑ του Κιάτου λειτουργεί χωρίς την ισχύουσα άδεια από το 2002.

Διαπιστώθηκε, επίσης, βάσει εκθέσεως αυτοψίας, ότι στον συγκεκριμένο χώρο δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις λειτουργίας ΧΥΤΑ και ότι, βάσει της υπογεγραμμένης από τον περιφερειάρχη Πελοποννήσου γνωμοδοτήσεως της 11ης Δεκεμβρίου 2012, παραβιάζεται η περιβαλλοντική νομοθεσία, με συνέπεια να προκαλούνται σοβαρές βλάβες στο περιβάλλον. Η λειτουργία του ΧΥΤΑ του Κιάτου χωρίς ισχύουσα άδεια είχε ως συνέπεια την επί μακρόν σημαντική υποβάθμιση του περιβάλλοντος, αναφέρει στην απόφασή του το Ευρωδικαστήριο.