Δήλωση Δημητρακόπουλου για Ρεστη

Δήλωση Δημητρακόπουλου για Ρεστη

Ανακοίνωση εξέδωσαν οι πληρεξούσιοι δικηγόροι του Βίκτωρα Ρέστη.

Ολόκληρη η ανακοίνωση:

«Μιχάλη Δημητρακόπουλου και Ελευθερίου Γκέλη, πληρεξουσίων δικηγόρων Βίκτωρος Ρέστη.

Με το υπ΄ αρ. 1192/2016 βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών, το οποίο κατέστη αμετάκλητο την 30 η Σεπτεμβρίου 2016, ο εντολέας μας Βίκτωρ Ρέστης κρίθηκε ότι δεν πρέπει να γίνει κατηγορία σε βάρος του (Αθώος) για τις πράξεις της υπεξαίρεσης σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου και της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα.

Συγκεκριμένα κρίθηκε ότι δάνεια που χορηγήθηκαν από την Τράπεζα F.B.B. ήσαν απολύτως νόμιμα.

Η άνω δικαστική εξέλιξη κατέδειξε ότι η επιπόλαιη «καταδίκη» ανθρώπων από τους αυτόκλητους τηλεδικαστές πλήττει -βάναυσα- υπολήψεις και προσβάλλει το τεκμήριο αθωότητας, θεσμικό πυλώνα του Κράτους Δικαίου».