Τι γίνεται στην περίπτωση που η μητέρα πεθάνει πριν τα Σαράντα;

Τι γίνεται στην περίπτωση που η μητέρα πεθάνει πριν τα Σαράντα;

Ο σαραντισμός ή «Σαράντα» είναι μια πολύ παλιά λειτουργική πράξη της Εκκλησίας μας.

Τελείται σήμερα ως προτύπωση της Υπαπαντής του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ενώ οι γυναίκες συμβολίζουν την Παναγία, η οποία έφερε στις αγκάλες της τον Υιό της και τον πρόσφερε στο ναό ως θυσία «ευπρόσδεκτη».

Τι γίνεται, όμως, αν η μητέρα πεθάνει πριν τα Σαράντα;

Στην περίπτωση που η μητέρα πεθάνει πριν το σαραντισμό θα διαβαστούν οι ευχές που αναφέρονται μόνο στο νήπιο και όχι στη μητέρα και φυσικά το βρέφος θα προσκομισθεί στο ναό απαραιτήτως από τον πατέρα, εάν φυσικά ζει, ή από τους άμεσους συγγενείς του: γιαγιά, παππού, θείους, θείες κ.τ.λ.

Η ακολουθία άλλωστε του σαραντισμού δεν είναι για τη μητέρα, αλλά για το νήπιο. Τέλος, οι ευχές του σαραντισμού δεν διαβάζονται σε κεκοιμημένους, όπως επίσης δεν διαβάζονται και άλλα ιερά μυστήρια: όπως Θ. Μετάληψις, Ευχέλαιον, Βάπτισμα κ.λπ.

Πηγή:dogma.gr