«Πολλά θα συμβούν. Οι πολιτείες θα καταντήσουν σαν παράγκες»

«Πολλά θα συμβούν. Οι πολιτείες θα καταντήσουν σαν παράγκες»

Οι ακόλουθες προφητείες δεν αφορούν την ελληνική επανάσταση

Αυτήν την επροφήτευσε σε άλλες προφητείες οι οποίες σημειώστε έχουν καταπληκτικά επαληθευθεί…

Οι πιο κάτω προφητείες αναφέρονται στους σύγχρονους Έλληνες, τους Έλληνες της περιόδου μετά την Ελληνική Επανάσταση.

Διαβάστε περισσότερα στο: iellada.gr