ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ: Προσλήψεις στην ΕΦΑ Ανατολικής Αττικής - Δείτε προθεσμία

ΑΣΕΠ

ΑΣΕΠ: Ενισχύεται η ΕΦΑ Ανατολικής Αττικής - Δείτε ειδικότητες

Η ΕΦΑ Ανατολικής Αττικής ανακοινώνει την πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του υποέργου «Ανασκαφικές και λοιπές αρχαιολογικές εργασίες» του έργου με τίτλο «Αντικατάσταση αγωγών δικτύου ύδρευσης στην περιοχή Καρελλάς», στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», για χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για ένα (1) έτος, με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης της σύμβασης, έως την λήξη του υποέργου, εφόσον κριθεί αναγκαίο από την εξέλιξη αυτού.

Δείτε αναλυτικά τις θέσεις εργασίας:

Προθεσμία αιτήσεων από 13-17/7.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν δικαιολογητικά, είτε με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση log.efaanat@culture.gr, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλοεξουσιοδοτημένοαπόαυτούςπρόσωπο,εφόσονηεξουσιοδότησηφέρειτηνυπογραφήτουςθεωρημένη από δημόσια αρχή, κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού στο τηλ.210.3240563, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Λεωφ. Συγγρού 98-100, Τ.Κ. 117 41, απευθύνοντάς την στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής, υπόψη κ.Αρμακόλλα Γεώργιου (τηλ.επικοινωνίας:210.3240563 ή 2103216700, εσωτ.110), ή στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr) και του ΥΠ.ΠΟ.Α. (http://www.culture.gr).

Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Newsbomb.gr.