ΕΡΓΑΣΙΑ

Προσλήψεις στη ΣΜΥ: Παράταση αιτήσεων μέχρι 6/5

Προσλήψεις στη ΣΜΥ: Παράταση αιτήσεων μέχρι 6/5
Η επιλογή διδακτικού προσωπικού διενεργείται από τριμελείς επιτροπές ή από τον διοικητή της σχολής
smy.army.gr

Προκήρυξη της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών για την πρόσληψη 170 ωρομισθίων καθηγητών για την κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 - Παρατείνονται οι αιτήσεις έως και την Παρασκευή 6 Μαΐου 2022 

Αφορά στην πρόσληψη 170 καθηγητών (131 στο τμήμα ακαδημαϊκής εκπαίδευσης, 34 στο τμήμα τεχνικής εκπαίδευσης και 5 στο τμήμα στρατιωτικής εκπαίδευσης) ως ωρομίσθιο διδακτικό προσωπικό για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών της για το ακαδημαϊκό έτος 2022 - 2023.

Η επιλογή αυτών που πρόκειται να απασχοληθούν ως ωρομίσθιο διδακτικό προσωπικό διενεργείται από τριμελείς επιτροπές ή από τον διοικητή της σχολής σε περίπτωση που η διάρκεια της απασχόλησης δεν υπερβαίνει τις 176 ώρες.

Οι υποψήφιοι-ες που επιθυμούν να προσληφθούν στις εν λόγω θέσεις πρέπει να υποβάλλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά (σε διαφάνειες εντός πλαστικού ντοσιέ με έλασμα) στη Σχολή.

Η υποβολή της αίτησης με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την πρόσληψη θα γίνεται σε κλειστό φάκελο προσωπικά από τους υποψηφίους ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο προς τούτο άτομο στη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών ή με συστημένες επιστολές μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων ή εταιρειών Ταχυμεταφορών (ευανάγνωστη ημερομηνία παραλαβής του φακέλου από τον αρμόδιο υπάλληλο της υπηρεσίας των Ελληνικών Ταχυδρομείων ή των εταιρειών Ταχυμεταφορών) στη διεύθυνση: Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών, Τμήμα Προγραμματισμού και Ελέγχου Εκπαίδευσης, Στρατόπεδο «Καβράκου», οδός Τσιτσάνη, Τ.Κ. 42100, Τρίκαλα, μέχρι 03 Μαΐου 2022 το αργότερο.

Η ωριαία αποζημίωση των προσληφθέντων ωρομισθίων καθηγητών, καθορίζεται από τις διατάξεις της εκάστοτε κοινής απόφασης των υπουργών Εθνικής Άμυνας και Οικονομίας, βάση των προσόντων που απαιτεί η προκήρυξη και όχι βάση των κατεχομένων από τους υποψηφίους, αναφέρει η σχετική προκήρυξη.

Λοιπές πληροφορίες και λεπτομέρειες παρέχονται από:

  • α. Τη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών - Τμήμα Προγραμματισμού και Ελέγχου Εκπαίδευσης (Στρατόπεδο «ΚΑΒΡΑΚΟΥ», οδός Τσιτσάνη, Τ. Κ. 42100, Τρίκαλα) κάθε εργάσιμη ημέρα από 09:00 έως 13:00,
  • β. Στα τηλέφωνα 2431023950-1 εσωτ. 2203 και Fax: 24310-74233 και
  • γ. Από την ιστοσελίδα της Σχολής (smy.army.gr) ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail: smy-tpee@army.gr).