ΕΡΓΑΣΙΑ

Αντιμέτωποι με άδειους λογαριασμούς οι συνταξιούχοι

Αντιμέτωποι με άδειους λογαριασμούς οι συνταξιούχοι

Με λιγότερα χρήματα στους λογαριασμούς τους αντιμέτωποι χιλιάδες συνταξιούχοι που είδαν να κόβεται ή να ψαλιδίζεται το ΕΚΑΣ.

ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΕΚΑΣ 'Η ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ ΠΟΣΟ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ

Παράλληλα, περισσότεροι από 259.000 συνταξιούχοι του Δημοσίου εισέπραξαν μικρότερα μερίσματα ενώ άλλοι ειδικών κατηγοριών (όπως χήρες, άγαμες θυγατέρες) έπαψαν να τα λαμβάνουν.

Πρόκειται για χαμηλοσυνταξιούχους με ακαθάριστο συνολικό ποσό κύριας και επικουρικής σύνταξης και επιδομάτων τον Μάιο του 2016 πάνω από 664 ευρώ, έναντι 850 ευρώ που ήταν το όριο για το διάστημα Ιανουαρίου - Μαΐου.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο στις κατηγορίες συνταξιούχων που δεν δικαιούνται, πλέον, το ΕΚΑΣ και υπολογίζονται σε 100.000, περιλαμβάνονται:

Οι συνταξιούχοι λόγω γήρατος και επιζώντες σύζυγοι που λαμβάνουν σύνταξη λόγω θανάτου εάν δεν έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας τους, ακόμα και αν πληρούν όλες τις υπόλοιπες προϋποθέσεις.

Για τους συνταξιούχους λόγω αναπηρίας με ποσοστό 80% και πάνω (που δικαιούνται το ΕΚΑΣ σε ηλικία μικρότερη των 65 ετών) επισημαίνεται ότι οποιαδήποτε μεταβολή στο ποσοστό αναπηρίας εντός του ίδιου ημερολογιακού έτους στο οποίο καταβάλλεται το ΕΚΑΣ, δεν επιδρά στο ποσό του επιδόματος.

Όμως, εάν ο συνταξιούχος λόγω αναπηρίας κατά το έτος αυτό κριθεί με ποσοστό αναπηρίας μικρότερο του 80% και δεν έχει συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας του, το επίδομα θα διακοπεί από την πρώτη του επόμενου μήνα από αυτόν που φέρει το μικρότερο ποσοστό.

Σχετικές ειδήσεις