ΕΡΓΑΣΙΑ

ΙΚΑ: Σε δεινή θέση οι μερικώς απασχολούμενοι στην Ελλάδα - Στα 405,51 ευρώ ο μέσος μισθός

ΙΚΑ: Σε δεινή θέση οι μερικώς απασχολούμενοι στην Ελλάδα - Στα 405,51 ευρώ ο μέσος μισθός

Μεγάλο χάσμα επικρατεί στις αμοιβές μεταξύ των πλήρως και μερικών απασχολούμενων εργαζομένων στη χώρα μας, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του ΙΚΑ.  

Συγκεκριμένα, στο σύνολο των επιχειρήσεων οι ασφαλισμένοι με πλήρη απασχόληση λαμβάνουν μέσο ημερομίσθιο 52,07 ευρώ με τον μέσο μηνιαίο μισθό τους να διαμορφώνεται σε 1.219,74 ευρώ. Αντίθετα, οι μερικώς απασχολούμενοι έχουν πλέον περάσει σε μισθολογική κλίμακα Βαλκανικών χωρών αφού το μέσο ημερομίσθιό τους ανέρχεται σε 23,51 ευρώ και ο μέσος μηνιαίος μισθός φτάνει μόλις τα 405,51 ευρώ.

Τα παραπάνω στοιχεία προέκυψαν από την επεξεργασία των «Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων» (ΑΠΔ) του ΙΚΑ που υποβλήθηκαν για τον Μάρτιο του 2016 και από τις εγγραφές, οι οποίες έχουν ελεγχθεί κατά το χρόνο επεξεργασίας.

Δημογραφικά στατιστικά στοιχεία

Στο σύνολο των ασφαλισμένων, 90,37% έχουν ελληνική υπηκοότητα, 1,75% άλλης χώρας ΕΕ και 7,89% χώρας εκτός ΕΕ. Στο σύνολο των αλλοδαπών ασφαλισμένων, 54,19% έχουν αλβανική υπηκοότητα ενώ ακολουθούν οι υπήκοοι Πακιστάν και Ρουμανίας.

Στροφή στη μερική απασχόληση

Ανησυχητικό είναι ωστόσο το γεγονός ότι ο αριθμός των ασφαλισμένων μερικής απασχόλησης «τρέχει» με σχεδόν τρεις φορές μεγαλύτερο ρυθμό από εκείνον των ασφαλισμένων πλήρους απασχόλησης. Συγκεκριμένα, ο αριθμός των ασφαλισμένων μερικής απασχόλησης αυξήθηκε στις κοινές επιχειρήσεις κατά 11,57% ενώ με πλήρη απασχόληση μόλις κατά 4,15%.

Με άλλα λόγια υπάρχει μετάβαση σε ένα μοντέλο όπου οι όποιες θέσεις εργασίας «ανοίγουν» είναι κυρίως μερικής απασχόλησης, με μισθούς «φιλοδώρημα».