Κρατικά προγράμματα για νέους αγρότες

Κρατικά προγράμματα για νέους αγρότες

Σειρά προγραμμάτων για την επαγγελματική κατάρτιση νέων αγροτών, ανακοίνωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Σύμφωνα με το Υπουργείο, τα προγράμματα που πρόκειται να υλοποιηθούν φέτος αναμένεται να τα παρακολουθήσουν περίπου 3.000 άτομα.

Συνολικά, θα πραγματοποιηθούν 121 προγράμματα, εκ των οποίων 78 αφορούν στη φυτική παραγωγή, 29 στη ζωική παραγωγή και 14 μικτά (φυτική και ζωική παραγωγή).

Να σημειωθεί ότι το είδος των προγραμμάτων σε κάθε νομό, καθώς και το αναλυτικό θεματικό περιεχόμενό τους, βρίσκεται αναρτημένο στη διεύθυνση www.elgo.gr.