Οικογενειακό επίδομα ΟΓΑ: Δείτε πότε θα πληρωθεί η τρίτη δόση

Οικογενειακό επίδομα ΟΓΑ: Δείτε πότε θα πληρωθεί η τρίτη δόση

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο αρχικός σχεδιασμός προβλέπει να μπουν τα χρήματα του Α21 στους λογαριασμούς το... 

... τρίτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου. Στα μέσα του επόμενου μήνα, αναμένεται να πραγματοποιηθεί η πίστωση της Γ’ δόσης του οικογενειακού επιδόματος Α21 του ΟΓΑ (www.oga.gr) στον λογαριασμό των δικαιούχων. Δείτε αν δικαιούστε το επίδομα Α21 και το ακριβές ποσό:

Συγκεκριμένα:

α) 40 ευρώ το μήνα για κάθε παιδί δικαιούνται οι οικογένειες:

-με 1 παιδί και ετήσια εισοδήματα μέχρι 9.000 ευρώ

-με 2 παιδιά και ετήσια εισοδήματα μέχρι 10.000 ευρώ

-με 3 παιδιά και ετήσια εισοδήματα μέχρι 11.000 ευρώ

-με 4 παιδιά και ετήσια εισοδήματα μέχρι 12.000 ευρώ

-με 5 παιδιά και ετήσια εισοδήματα μέχρι 13.000 ευρώ

-με 6 παιδιά και ετήσια εισοδήματα μέχρι 14.000 ευρώ


β) 26,67 ευρώ το μήνα για κάθε παιδί θα λαμβάνουν οι οικογένειες:

-με 1 παιδί και εισοδήματα από 9.001 έως 18.000 ευρώ

-με 2 παιδιά και εισοδήματα από 10.001 έως 20.000 ευρώ

-με 3 παιδιά και εισοδήματα από 11.001 έως 22.000 ευρώ

-με 4 παιδιά και εισοδήματα από 12.001 έως 24.000 ευρώ

-με 5 παιδιά και εισοδήματα από 13.001 έως 26.000 ευρώ

-με 6 παιδιά και εισοδήματα από 14.001 έως 28.000 ευρώ

γ) 13,33 ευρώ το μήνα για κάθε παιδί θα λαμβάνουν οι οικογένειες:

-με 1 παιδί και εισοδήματα από 18.001 έως 27.000 ευρώ

-με 2 παιδιά και εισοδήματα από 20.001 έως 30.000 ευρώ

-με 3 παιδιά και εισοδήματα από 22.001 έως 33.000 ευρώ

-με 4 παιδιά και εισοδήματα από 24.001 έως 36.000 ευρώ

-με 5 παιδιά και εισοδήματα από 26.001 έως 39.000 ευρώ

-με 6 παιδιά και εισοδήματα από 28.001 έως 42.000 ευρώ

2) Ειδικό επίδομα τρίτεκνου ή πολύτεκνου, το οποίο ανέρχεται σε 41,67 ευρώ το μήνα ή σε 500 ευρώ το χρόνο για κάθε παιδί

Το επίδομα αυτό θα χορηγείται σε οικογένειες:

-με 3 παιδιά και ετήσια εισοδήματα μέχρι 45.000 ευρώ

-με 4 παιδιά και ετήσια εισοδήματα μέχρι 48.000 ευρώ

-με 5 παιδιά και ετήσια εισοδήματα μέχρι 52.000 ευρώ

-με 6 παιδιά και ετήσια εισοδήματα μέχρι 56.000 ευρώ