ΠΑΙΔΕΙΑ

Πανεπιστήμιο Κρήτης: Δωρεάν πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στην Ιστορία Τέχνης

Πανεπιστήμιο Κρήτης: Δωρεάν πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στην Ιστορία Τέχνης

Τριάντα θέσεις προσφέρει το Πανεπιστήμιο Κρήτης σε μεταπτυχιακούς φοιτητές.

Δωρεάν πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στην Ιστορία της Τέχνης οργανώνει το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας.

Συμμετέχουν πτυχιούχοι τμημάτων Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Φιλολογίας, Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών, Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής-Ψυχολογίας, Κοινωνιολογίας, Ανθρωπολογίας, Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, των Ανωτάτων Σχολών Καλών Τεχνών, των Σχολών και Τμημάτων Αρχιτεκτονικής, των Σχολών Επιστημών Αγωγής, των Σχολών Συντήρησης Έργων Τέχνης, Φωτογραφίας, Γραφικών Τεχνών και Διακόσμησης.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν:

Αίτηση
Αντίγραφο πτυχίου
Πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία προπτυχιακών μαθημάτων
Βιογραφικό σημείωμα (σπουδές, επιστημονική δραστηριότητα, διδακτική ή επαγγελματική εμπειρία)
Αντίγραφα πιστοποιητικών γνώσης ξένων γλωσσών.
Γραπτή ερευνητική πρόταση για ένα θέμα Σύγχρονης Ελληνικής ή Ευρωπαϊκής Ιστορίας
Φωτοτυπία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας
Δύο συστατικές επιστολές

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών είναι πλήρους φοίτησης με διάρκεια 24 μηνών και δεν υπάρχουν δίδακτρα (είναι δωρεάν).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως την Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου 2021.

Η οργάνωση των σπουδών στο προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών στην Ιστορία της Τέχνης αποσκοπεί στην προαγωγή της γνώσης και την ανάπτυξη της έρευνας μέσω της διαμόρφωσης ειδικών στο πεδίο της ιστορίας της ευρωπαϊκής και νεότερης ελληνικής τέχνης.

Στο πλαίσιο αυτό παρέχονται συστηματικά εξειδικευμένες γνώσεις και σεμινάρια εξοικείωσης των φοιτητών με τις ερμηνευτικές μεθόδους και τις τεχνικές ανάλυσης των έργων τέχνης (ζωγραφικής, γλυπτικής, χαρακτικής, αρχιτεκτονικής, φωτογραφίας και εφαρμοσμένων τεχνών).

Ιδιαίτερη μέριμνα δίνεται στην καλλιέργεια της διεπιστημονικής προσέγγισης των προβλημάτων της Ιστορίας της Τέχνης (μέσω της μελέτης της ιστορίας της λογοτεχνίας, της φιλοσοφίας και της αισθητικής, της ιστορίας των ιδεολογιών, της κοινωνιολογίας και της κοινωνικής ψυχολογίας, της ανθρωπολογίας, της πολιτικής και της οικονομικής ιστορίας), κατά τρόπο ώστε το καλλιτεχνικό φαινόμενο να διακρίνεται ως ένα από τα στοιχεία που συναπαρτίζουν την ιστορία του πολιτισμού.

Το πρόγραμμα αποσκοπεί με παραδείγματα μεγάλης ιστορικής εμβέλειας, να αναδείξει την πολυεδρικότητα τόσο των ίδιων των καλλιτεχνικών φαινομένων όσο και των μεθόδων προσέγγισής τους.

Για την οργάνωση και τη λειτουργία του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών στην Ιστορία της Τέχνης του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης αρμόδια είναι τα όργανα του Τμήματος και του Πανεπιστημίου, όπως αυτά προβλέπονται από τον Νόμο και τον Εσωτερικό Κανονισμό.

Για πρόσθετες πληροφορίες, τηλεφωνήστε στα 2831077379 και 2831077337 ή στείλτε μήνυμα στο e-mail: history-archaeology@ia.uoc.gr

Ροή Ειδήσεων