ΠΑΙΔΕΙΑ

Επιστολή 36 προέδρων ΑΕΙ, ΑΤΕΙ, Ερευν. Κέντρων προς Λοβέρδο

Επιστολή 36 προέδρων ΑΕΙ, ΑΤΕΙ, Ερευν. Κέντρων προς Λοβέρδο

Ευθύνη στον υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ανδρέα Λοβέρδο, ότι φέρνει σε αντιπαράθεση την εξέταση της Χημείας με την Πληροφορική, με την τροπολογία που κατέθεσε τη Δευτέρα, καταλογίζουν 36 πρόεδροι Πανεπιστημιακών Τμημάτων, ΑΤΕΙ και Ερευνητικών Κέντρων.

Μάλιστα, τονίζουν ότι το «δίλημμα» που έχει δημιουργηθεί οδηγεί σε υποβάθμιση των σπουδών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Σημειώνουν ότι η επιστήμη της Πληροφορικής, η οποία είναι ταχύτατα εξελισσόμενη, αποτελεί απαραίτητο γνωστικό αντικείμενο, όμως θα πρέπει να εξασφαλίζονται και οι απαραίτητες γνώσεις Χημείας, τόσο ως τρόπος σκέψης όσο και ως γνωστικό υπόβαθρο για την περαιτέρω μελέτη των Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών. Η τροπολογία του κ. Λοβέρδου υπάρχει κίνδυνος να οδηγήσει σε περιθωριοποίηση της Χημείας από το Λύκειο, υπογραμμίζουν.

Η επιστολή κοινοποιείται, επίσης, στον υφυπουργό Παιδείας κ. Δερμεντζόπουλο, τον πρόεδρο ΑΔΙΠ, τον πρόεδρο του ΙΕΠ κ. Σ. Γκλαβά, την Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής, τους πρυτάνεις του ΕΚΠΑ, ΕΜΠ, ΑΠΘ, Πανεπιστημίου Πατρών, Ιωαννίνων, Κρήτης, Δημοκρίτειου, τους προέδρους των ΑΤΕΙ Αθήνας, Θεσσαλονίκης, Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης, Θεσσαλίας, τον πρόεδρο ΕΙΕ, τον πρόεδρο του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, τον πρόεδρο του ΙΤΕ, και την Ένωση Ελλήνων Χημικών.

Διαβάστε αναλυτικά την επιστολή:

Προς:

τον Υπουργό Παιδείας κ. ΑΝΔΡΕΑ ΛΟΒΕΡΔΟ

ΘΕΜΑ: Το δίλημμα Χημεία ή Πληροφορική οδηγεί σε υποβάθμιση των σπουδών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,

Απευθυνόμαστε σε σας με αφορμή την τροπολογία με θέμα: «Ρύθμιση θεμάτων διάρθρωσης προγραμμάτων και απολυτηρίων εξετάσεων», με την οποία προβαίνετε σε τροποποίηση των μαθημάτων τα οποία εξετάζονται πανελλαδικά για την εισαγωγή σε Σχολές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον κλάδο των Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών, θέτοντας την εξέταση της Χημείας σε αντιπαράθεση με την εξέταση της «Πληροφορικής» ή ακριβέστερα της Επιστήμης των Υπολογιστών.

Είναι αδιαμφισβήτητο ότι η Επιστήμη της Πληροφορικής, ως μία Επιστήμη ταχύτατα εξελισσόμενη τόσο στον τομέα της ψηφιακής τεχνολογίας, όσο και ως εργαλείο
αξιοποίησης των εφαρμογών των Υπολογιστών, αποτελεί απαραίτητο γνωστικό αντικείμενο για το σύνολο των μαθητών και όχι μόνο για τους υποψήφιους φοιτητές
των Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών. Ο ψηφιακός εγγραμματισμός αποτελεί αναγκαία δεξιότητα τόσο για τον Επιστήμονα, όσο και για τον πολίτη του 21ου αιώνα και γι΄ αυτό σύσσωμη η Επιστημονική κοινότητα έχει συμφωνήσει με την οριζόντια διδασκαλία της Πληροφορικής σε όλη την Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, όπως έχει οριστεί από το νόμο 4186/13.

Είναι όμως εξίσου αδιαμφισβήτητο ότι στον 21ο αιώνα στον οποίο οι μεγάλες προκλήσεις της ανθρωπότητας σχετίζονται με τη διαχείριση των φυσικών πόρων, με
τα περιβαλλοντικά ζητήματα, με την επάρκεια, την ποιότητα και την ασφάλεια των τροφίμων, με την ανάπτυξη και την διαχείριση των υλικών, με την ποιότητα και την ασφάλεια των φαρμάκων, με την έρευνα και την ανάπτυξη νέων προϊόντων, με τη μελέτη της μοριακής βάσης των ασθενειών, με την ανάπτυξη της νανοτεχνολογίας και των νανοΰλικών η Επιστήμη της Χημείας είναι απαραίτητη για τη διαμόρφωση της φυσιογνωμίας του ενεργού πολίτη, αλλά είναι απολύτως
αναγκαία τόσο ως τρόπος σκέψης, όσο και ως γνωστικό υπόβαθρο για την περαιτέρω μελέτη των Θετικών και των Τεχνολογικών Επιστημών.

Η διάζευξη μεταξύ της εξέτασης της Επιστήμης της Χημείας και της εξέτασης της Επιστήμης των Υπολογιστών, η οποία προωθείται με την αναφερόμενη
τροπολογία, θα οδηγήσει με μαθηματική ακρίβεια στην περιθωριοποίηση, έως και την εξαφάνιση του μαθήματος της Χημείας από το Λύκειο, όπως προκύπτει με
βάση την υπάρχουσα εμπειρία από τη δυνατότητα εισαγωγής μέσω της Τεχνολογικής κατεύθυνσης. Ως αποτέλεσμα, οι φοιτητές στις σχολές των Θετικών και
Τεχνολογικών Επιστημών θα εισέρχονται χωρίς γνώσεις Χημείας, με δυσμενείς συνέπειες:

1. Για τους υποψήφιους φοιτητές, το έλλειμμα γνώσεων Χημείας των οποίων θα αποτελέσει σοβαρό εμπόδιο για την παρακολούθηση και ολοκλήρωση των
σπουδών τους, όπως έχει καταδείξει και η εμπειρία από τους φοιτητές που έχουν εισέλθει τα τελευταία 15 χρόνια από την Τεχνολογική κατεύθυνση,

2. Για το επίπεδο των Σπουδών και τη λειτουργία των Τμημάτων και των Σχολών, οι οποίες θα κληθούν να αναπληρώσουν αυτό το έλλειμμα,

3. Για το επίπεδο και την επάρκεια του μελλοντικού Επιστημονικού δυναμικού της χώρας.

Είναι προφανές, ότι δεν αποτελεί λύση το να επιλέξουν οι σχολές μεταξύ των δύο μαθημάτων, αλλά ούτε και η επιλογή των μαθημάτων για τα τμήματα και τις σχολές να γίνει με ευθύνη του Υπουργείου για τους ακόλουθους λόγους:

1. Η επιλογή ενός από τα μαθήματα μέσα στο ίδιο Επιστημονικό πεδίο (ΕΠΕ), οδηγεί σε de facto άτυπο διαχωρισμό του 2ου ΕΠΕ και στη δημιουργία στεγανών,

2. Στερεί από πολύ υψηλού επιπέδου υποψήφιους τη δυνατότητα να δηλώσουν όλες τις σχολές της επιλογής τους μέσα στο ίδιο πεδίο,

3. Στερεί από τις σχολές και τα τμήματα πολύτιμο ανθρώπινο δυναμικό, αποκλείοντας τη δυνατότητα σε σχολές με διαφορετικό μάθημα να αποτελούν τη
δεύτερη ή τρίτη επιλογή των υποψηφίων, με αποτέλεσμα να συρρικνωθούν.

Κύριε Υπουργέ

Το έλλειμμα των γνώσεων Χημείας για τους υποψήφιους Επιστήμονες των Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών θα θέσει υπό αμφισβήτηση τη δυνατότητα τους να
εκπαιδευθούν σωστά και να είναι σε θέση να αντεπεξέλθουν στο εξαιρετικά ανταγωνιστικό διεθνές περιβάλλον και ως εκ τούτου δεν είναι δυνατόν να αποτελεί
επιλογή.

Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη σας τις επισημάνσεις μας, οι οποίες ως μοναδικό στόχο έχουν την παροχή ποιοτικής και ουσιαστικής Εκπαίδευσης, η οποία θα
εφοδιάσει τη χώρα με Επιστημονικό δυναμικό υψηλών προδιαγραφών, τόσο σε γνωστικό υπόβαθρο, όσο και σε τρόπο σκέψης.

Με τιμή

1. Γεώργιος Κόκοτος, Πρόεδρος του Τμήματος Χημείας, ΕΚΠΑ
2. Μαρία-Ελένη Λέκκα, Πρόεδρος του Τμήματος Χημείας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
3. Σταμάτης Αγγελόπουλος, Πρόεδρος, Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων, ΑΤΕΙ
Θεσσαλονίκης
4. Ανδρέας Γιαννακουδάκης, Μέλος του Συμβουλίου Ιδρύματος, ΑΠΘ
5. Α. Καλοκαιρινός, Αναπληρωτής Πρύτανης, ΕΚΠΑ
6. Ευστράτιος Καμίτσος, Διευθυντής Ινστιτούτου Θεωρητικής και Φυσικής Χημείας,
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών
7. Μαρία Κανακίδου, Πρόεδρος του Τμήματος Χημείας, Πανεπιστήμιο Κρήτης
8. Μαρία Κανελλάκη, Πρόεδρος του Τμήματος Χημείας, Πανεπιστήμιο Πατρών
9. Μιχαήλ Καρακασίδης, Πρόεδρος του Τμήματος Μηχανικών Επιστήμης Υλικών,
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
10. Χαράλαμπος Κασίμης, Αναπληρωτής Πρύτανης, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
11. Μ. Καψοκεφάλου, Αναπληρωτής Πρύτανης, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
12. Σ. Κίντζιος, Κοσμήτορας, Σχολή Τροφίμων, Βιοτεχνολογίας και Ανάπτυξης,
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
13. Αλέξανδρος Κουλούρης, Πρόεδρος, Τμήμα Τεχνολόγων Τροφίμων, ΑΤΕΙ
Θεσσαλονίκης
14. Κωνσταντίνος Κώτσης, Πρόεδρος του Τμήματος Παιδαγωγικής Δημοτικής
Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
15. Σταύρος Λαλάς, Πρόεδρος του Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων (Καρδίτσα) της
Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής, ΑΤΕΙ
Θεσσαλίας
16. Αθανάσιος Μητρόπουλος, Πρόεδρος ΑΤΕΙ Αν. Μακεδονίας και Θράκης
17. Μιχάλης Μπρατάκος, Πρόεδρος ΑΤΕΙ Αθήνας
18. Δημήτριος Νούτσος, Πρόεδρος του Τμήματος Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο
Ιωαννίνων
19. Χρήστος Παναγιωτίδης, Πρόεδρος του Τμήματος Φαρμακευτικής, ΑΠΘ
20. Αθανάσιος Παπαδόπουλος, Πρόεδρος, Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας, ΑΤΕΙ
Θεσσαλονίκης
21. Γεώργιος Παπαδούλης, Πρύτανης, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
22. Επαμεινώνδας Παπλωματάς, Αναπληρωτής Πρύτανης, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο
Αθηνών
23. Αχιλλέας Παπουτσής, Πρόεδρος του Τμήματος Χημείας, ΑΠΘ
24. Μηνάς Πασχόπουλος, Αναπληρωτής Πρόεδρος του Τμήματος Ιατρικής,
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
25. Αλέξανδρος Πίντζας, Διευθυντής Ινστιτούτου Βιολογίας, Φαρμακευτικής Χημείας
και Βιοτεχνολογίας, Εθνικό Ιδρυμα Ερευνών
26. Ιωάννης Ρίζος, Πρόεδρος του Τμήματος Φυσικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
27. Διαμάντης Σίδερης, Πρόεδρος του Τμήματος Βιολογίας, ΕΚΠΑ.
28. Λ. Σκαλτσούνης, Πρόεδρος του Τμήματος Φαρμακευτικής, ΕΚΠΑ
29. Ευριπίδης Στεφάνου, Πρύτανης Πανεπιστημίου Κρήτης
30. Π. Ταραντίλης, Αναπληρωτής Πρόεδρος, Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και
Διατροφής Ανθρώπου, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
31. Θεώνη Τράγκα, Πρόεδρος του Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών.
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
32. Ε. Τσακαλίδου, Αναπληρώτρια Πρόεδρος του Συμβουλίου Ιδρύματος, Γεωπονικό
Πανεπιστήμιο Αθηνών
33. Γιάννης Τσάκνης, Διευθυντής του Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων και
Διατροφής, ΤΕΙ Αθήνας
34. Γρηγόριος Τσόκας, Πρόεδρος του Τμήματος Γεωλογίας, ΑΠΘ
35. Δήμητρα Χελά, Πρόεδρος του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών
Προϊόντων και Τροφίμων, Πανεπιστήμιο Πατρών
36. Κωνσταντίνος Χρυσάφης, Πρόεδρος του Τμήματος Φυσικής, ΑΠΘ

Ρoή Ειδήσεων