ΠΑΙΔΕΙΑ

Πανελλήνιες 2015: Τα μαθηματικά κατεύθυνσης ήταν τα δυσκολότερα των τελευταίων ετών

Πανελλήνιες 2015: Τα μαθηματικά κατεύθυνσης ήταν τα δυσκολότερα των τελευταίων ετών

Απαιτητικά και ιδιαιτέρως δύσκολα κρίνονται τα θέματα των Μαθηματικών Κατεύθυνσης, στα οποία εξετάστηκαν σήμερα οι υποψήφιοι των ΓΕΛ για τις Πανελλήνιες 2015.

Συγκεκριμένα τα θέματα ήταν για πολύ δυνατούς λύτες, καθώς κάλυπταν όλη την ύλη, οι ασκήσεις επίσης ήταν πολλές, αλλά και συνδυαστικές, κάτι με το οποίο οι μαθητές δεν είναι εξοικειωμένοι, καθώς στη σχολική βιβλιογραφία δεν υπάρχουν τέτοιου είδους ασκήσεις.

Ανακοίνωση σχετικά με τα θέματα για τις Πανελλήνιες 2015 στα μαθηματικά θετικής και τεχνολογικής κατεύθυνσης εξέδωσε η Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΟΛΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2015

Όπως αναφέρει:

Θέμα Α: Θεωρία

Θέμα Β: Ελέγχονται βασικές γνώσεις του κεφαλαίου των Μιγαδικών Αριθμών.

Θέμα Γ: Εξετάζεται μεγάλο μέρος της Ανάλυσης. Τα ερωτήματα Γ3 και Γ4 είναι αυξημένης δυσκολίας.

Θέμα Δ: Τα ερωτήματα Δ1 και Δ2 παρότι αναφέρονται σε συναρτήσεις και διαδικασίες που είναι γνωστές στους μαθητές θα δυσκολέψουν αρκετούς από τους υποψηφίους. Τα ερωτήματα Δ3 και Δ4 θεωρούνται μεταξύ των δυσκολότερων των τελευταίων ετών.

Γενικά Σχόλια

Καλύπτεται μεγάλο μέρος της ύλης

-Ο διατιθέμενος χρόνος δεν επαρκούσε για την πλήρη και επιτυχή διαπραγμάτευση των θεμάτων

-Υπάρχει κλιμάκωση ως προς τη δυσκολία. Το ποσοστό των ερωτημάτων αυξημένης δυσκολίας είναι μεταξύ των υψηλότερων συγκρινόμενο με τα θέματα των προηγουμένων ετών.

Τα θέματα χαρακτηρίζονται ως τα δυσκολότερα των τελευταίων ετών.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας.

Ο Πρόεδρος Νικόλαος Αλεξανδρής, Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς. Ο Γενικός Γραμματέας Ιωάννης Τυρλής, Καθηγητής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Σχετικές ειδήσεις