ΕΛΛΑΔΑ

Στην κορυφή της διαφθοράς Δήμοι και Νομαρχίες

Στην κορυφή της διαφθοράς Δήμοι και Νομαρχίες

Στην πρώτη θέση των παράνομων δαπανών βρίσκονται για μια ακόμη φορά οι δήμοι, σύμφωνα με έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου που αφορά στον έλεγχο εξόδων και εσόδων του συνόλου του Δημοσίου.

Είναι χαρακτηριστικό ότι τα μισά περίπου από τα εντάλματα πληρωμής που δεν εγκρίθηκαν σχετίζονται με δαπάνες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Πιο αναλυτικά, επιστράφηκαν στους αποστολείς 7.264 εντάλματα πληρωμής που είχαν εκδώσει Δήμοι και Νομαρχίες και αφορούσαν δαπάνες 77,7 εκατομμύρια ευρώ σε σύνολο 14.947 ενταλμάτων από το σύνολο των δημοσίων υπηρεσιών που δεν εγκρίθηκε η αποταμίευση τους.

Μάλιστα, σύμφωνα με την εν λόγω έκθεση για το 2009, δεν εγκρίθηκαν δαπάνες στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού, οι οποίες έχουν να κάνουν με παράνομες προσλήψεις, καταβολή παράνομων αποζημιώσεων σε υπαλλήλους και ειδικούς συνεργάτες δήμων, μη νόμιμη καταβολή επιδομάτων ευθύνης σε διευθυντές που δεν είχαν τις προϋποθέσεις να τοποθετηθούν σε θέσεις ευθύνης, καθώς και παράνομες υπερωρίες.

Αξιοσημείωτο είναι ότι μια μεγάλη κατηγορία δαπανών που δεν πήραν έγκριση είχαν να κάνουν με δημόσιες σχέσεις, εθιμοτυπίας και βραβείων, φωτογραφιών, προμήθειες λουλουδιών και καταχωρήσεων σε τοπικές εφημερίδες.

Παράλληλα, σύμφωνα με την έκθεση, παρατηρήθηκαν φαινόμενα δαπανών για τηλεοπτική προβολή των δήμων από τοπικούς τηλεοπτικούς σταθμούς, την στιγμή που από την απόφαση ανάθεσης δεν κατέστη δυνατό να εξακριβωθεί αν εξυπηρετούσαν λειτουργικές δαπάνες.

Τέλος, το Ελεγκτικό Συνέδριο επισημαίνει ότι οι δήμοι καθυστερούν να εισπράξουν νομοθετημένους πόρους καθώς και βεβαιωμένες απαιτήσεις.