ΕΛΛΑΔΑ

Ολοκληρώθηκαν οι κρίσεις και για τους Αντιστρατήγους της ΕΛ.ΑΣ

Ολοκληρώθηκαν οι κρίσεις και για τους Αντιστρατήγους της ΕΛ.ΑΣ

Ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση του Συμβουλίου Κρίσης Αντιστρατήγων της ΕΛ.ΑΣ υπό την Προεδρία του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστρατήγου Νικόλαου Παπαγιαννόπουλου και τη συμμετοχή δύο Αντιστρατήγων του Στρατού Ξηράς.

Κατόπιν αυτού, το Συμβούλιο έκρινε: Διατηρητέους τους Αδαμάντιο Σταματάκη και Δημήτριο Παπαδόπουλο και ευδόκιμα τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους, τον Νικόλαο Σερέτη, στον οποίο απονέμεται ο τίτλος του Επιτίμου Υπαρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας και τον Γρηγόριο Μπαλάκο, στον οποίο απονέμεται ο τίτλος του Επιτίμου Γενικού Επιθεωρητή Αστυνομίας Νότιας Ελλάδας. Το Ανώτατο Συμβούλιο θα συνεδριάσει, προκειμένου να κρίνει τους Υποστρατήγους της Ελληνικής Αστυνομίας.