ΕΛΛΑΔΑ

Προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε την πρόσληψη 41 εκπαιδευτικών, ως αναπληρωτές πλήρους ωραρίου για τα σχολεία Γενικής Παιδείας και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου και Κυκλάδων.

Οι προσλήψεις, που αφορούν στους κλάδους ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04.01, ΠΕ04.02 και ΠΕ04.04, γίνονται για την κάλυψη των κενών θέσεων εκπαιδευτικών που προσλήφθηκαν ως αναπληρωτές με προηγούμενη υπουργική απόφαση και δεν προσήλθαν να αναλάβουν υπηρεσία.

Οι προσληφθέντες θα πρέπει να παρουσιαστούν στους προϊστάμενους των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για ανάληψη υπηρεσίας από Δευτέρα 29 Οκτωβρίου 2012 μέχρι και Τετάρτη 31 Οκτωβρίου 2012.