ΕΛΛΑΔΑ

Μειώσεις στις συντάξεις και αλλαγές στα όρια ηλικίας

Μειώσεις στις συντάξεις και αλλαγές στα όρια ηλικίας

Τι προβλέπει η συμφωνία με την τρόικα – Ποιοι είναι οι χαμένοι του νέου μέτρου

Δύο επιπλέον έτη στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης, περικοπές στις συντάξεις και το εφάπαξ και ανατροπές στα συνταξιοδοτικά του ΟΓΑ είναι τα βασικά του νέου μέτρου που θα προκαλέσουν αναστάτωση σε χιλιάδες ασφαλισμένους.

Αύξηση ετών συνταξιοδότησης

Από τα 65 στα 67 θα πάει ο όριο ηλικίας συνταξιοδότησης άπαξ το 2013 σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας "Τα Νέα".

Οι χαμένοι του νέου μέτρου θα είναι όσοι δεν έχουν προλάβει να θεμελιώσουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα αλλά και άλλες κατηγορίες.

Από την αύξηση των ορίων ηλικίας ή και του χρόνου ασφάλισης εξαιρούνται:

Οι ασφαλισμένες που θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης σύμφωνα με τις ισχύουσες γενικές, ειδικές ή καταστατικές διατάξεις ως μητέρες ανίκανων για κάθε βιοποριστική εργασία τέκνων καθώς και

χήροι πατέρες ανίκανων για κάθε βιοποριστική εργασία τέκνων, και

οι ασφαλισμένοι στους φορείς κοινωνικής ασφάλισης που έχουν ενταχθεί σε καθεστώς εργασιακής εφεδρείας του Ν. 4024/2011.

Οι ασφαλισμένοι των φορέων κοινωνικής ασφάλισης αρμοδιότητας υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, οι οποίοι μέχρι 31-12-2012 έχουν κατοχυρώσει ή κατοχυρώνουν τις κατ' έτος προβλεπόμενες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, όπως αυτές καθορίζονται με το άρθρο 10 του Ν. 3863/2010 όπως ισχύει (σ.σ.: το άρθρο 10 αναφέρεται στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης και στους αναγνωριζόμενους χρόνους) ή από προγενέστερες γενικές ή άλλες διατάξεις, δύναται να συνταξιοδοτηθούν με τις προϋποθέσεις του ορίου ηλικίας και του χρόνου ασφάλισης που κατά περίπτωση κατοχυρώνουν.

Μειώσεις στις συντάξεις

Από 3% έως 12% θα είναι η νέα εισφορά που θα επιβληθεί από 1-1-2013 στις συντάξεις (άθροισμα κύριας και επικουρικής) που ξεπερνούν τα 1.000 ευρώ. Ειδικότερα οι μειώσεις στις συντάξεις, σύμφωνα με το νομοσχέδιο, έχουν ως εξής:

- Ποσό σύνταξης ή συντάξεων άνω των 1.000,01 ευρώ και έως 1.500 ευρώ μειώνεται στο σύνολο του ποσού κατά 3% και σε κάθε περίπτωση το ποσό που εναπομένει δεν μπορεί να υπολείπεται των 1.000,01 ευρώ.

- Ποσό σύνταξης ή συντάξεων από 1.500,01 ευρώ έως 2.000,00 ευρώ μειώνεται στο σύνολο του ποσού κατά 6% και σε κάθε περίπτωση το ποσό που εναπομένει δεν μπορεί να υπολείπεται των 1.455,01 ευρώ.

- Ποσό σύνταξης ή συντάξεων από 2.000,01 ευρώ μειώνεται κατά ποσοστό 12% και σε κάθε περίπτωση το ποσό που εναπομένει δεν μπορεί να υπολείπεται των 1.880,01 ευρώ. Επί αθροίσματος συντάξεων το ποσό της μείωσης επιμερίζεται ανα- λογικά σε κάθε σύνταξη και αποτελεί έσοδο του οικείου ασφαλιστικού φορέα ή τομέα. Για τον υπολογισμό του ποσοστού της μείωσης λαμβάνεται υπόψη το καταβλητέο ποσό σύνταξης ή συντάξεων την 31-12-2012 μετά τις μειώσεις και τις παρακρατήσεις της ειδικής εισφοράς συνταξιούχων.

Mειώσεις στα εφάπαξ

Στους ασφαλισμένους σε 22 φορείς πρόνοιας μέχρι 31-12-1992 οι οποίοι αποχώρησαν ή θα αποχωρήσουν της υπηρεσίας τους από 1-8-2010 και μετά για τους οποίους δεν έχει εκδοθεί η σχετική απόφαση χορήγησης του εφάπαξ βοηθήματος, το ποσό του εφάπαξ μειώνεται από 1,94% έως 83% (ανάλογα με το Ταμείο).

Διαβάστε επίσης:

Οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για εργασιακά και συντάξεις στον Στουρνάρα

Κανονικά η καταβολή των συντάξεων σε όσους απογράφηκαν έως τις 12/10