ΕΛΛΑΔΑ

Μάθετε τα πάντα για την αξιολόγηση στο Δημόσιο

Μάθετε τα πάντα για την αξιολόγηση στο Δημόσιο

Σε πρώτη φάση στη διαδικασία θα συμμετάσχουν οι εργαζόμενοι στις υπηρεσίες των Υπουργείων και του στενού Δημοσίου και μετέπειτα το μέτρο θα επεκταθεί σε όλους όσους έχουν εργασιακή σχέση με το κράτος

Ξεκινάει τις επόμενες ημέρες η αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων με πρώτο βήμα τη δημιουργία περιγράμματος σε κάθε θέση εργασίας του Δημοσίου τομέα.

Σε πρώτη φάση, στη διαδικασία θα μπουν οι εργαζόμενοι στις υπηρεσίες των Υπουργείων και του στενού Δημοσίου και μετέπειτα το μέτρο θα επεκταθεί σε όλους όσους έχουν εργασιακή σχέση με το κράτος (ΔΕΚΟ, Στρατιωτικοί, Αστυνομία κλπ).

Τα έντυπα περιγραφής κάθε θέσης εργασίας θα φτάσουν στις υπηρεσίες ηλεκτρονικά και ο Προϊστάμενος κάθε Τμήματος έχει την ευθύνη συμπλήρωσης τους από το προσωπικό, ωστόσο στις απαντήσεις πρέπει ο κάθε υπάλληλος να το πράξει ξεχωριστά και με πλήρη διαφάνεια σε ότι αφορά τα προσωπικά του στοιχεία.

Μέσω αυτής της διαδικασίας και από τις απαντήσεις των δημοσίων υπαλλήλων, το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης φιλοδοξεί να ενημερωθεί και για τα προσόντα κάθε εργαζομένου, τον τρόπο απόκτησης τους καθώς και τη διαδικασία με την οποία κατέλαβαν τη θέση τους στο Δημόσιο.

Όπως μάλιστα, αφήνεται να εννοηθεί μέσα από τις 39 σελίδες του οδηγού συμπλήρωσης, το πρώτο μισό του οποίου το newsbomb.gr σας παρουσίασε χθες, σε όσους μισθοδοτούμενους του δημοσίου τομέα προκύψουν ψευδή προσόντα ή αδιαφάνεια στην πρόσληψη τους, θα μπουν αυτόματα σε διαδικασία απόλυσης.

Το έντυπο

Το έντυπο μέσα από το οποίο οι εργαζόμενοι θα παρουσιάζουν το εργασιακό τους έργο και τις προσωπικές τους δεξιότητες έχει ήδη δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και μεταξύ άλλων περιλαμβάνει ενότητες σχετικά με τη σκοπιμότητα ύπαρξης τη συγκεκριμένης θέσης εργασίας, τις προσωπικές τους γνώσεις, τα προσόντα και εμπειρίες, τις καθημερινές εργασίες που πραγματοποιούν καθώς και σχόλια από τους ανωτέρους τους.

Στην τελική φάση όλες οι πληροφορίες που έχει συμπληρώσει ο εργαζόμενος καθώς τα σχόλια συνυπολογίζονται και δημιουργείται το λεγόμενο job description (περίγραμμα εργασίας), όπως συνηθίζουν να το αναφέρουν όσοι ασχολούνται με τη διαχείριση ανθρωπίνων πόρων.

Σκοπιμότητα ύπαρξης κάθε θέσης εργασίας

Ειδικότερα, στην ενότητα που εξετάζεται η σκοπιμότητα ύπαρξης της θέσης εργασίας, ο κάθε εργαζόμενος καλείται να απαντήσει σε μία σειρά από ερωτήσεις που αφορούν τα χαρακτηριστικά της, τι την καθιστά μοναδική, τον τρόπο που ο ίδιος ο υπάλληλος λαμβάνει αποφάσεις αλλά και ζητά την καταγραφή των συνεπειών που θα έπρεπε να έχουν υπάλληλοι που υποπίπτουν σε λάθη ή εμφανίζουν αδυναμία εκπλήρωσης των στόχων που τους θέτονται.

Επόμενο βήμα του ερωτηματολογίου, είναι οι σχέσεις αναφοράς κάθε εργαζομένου, ο οποίος καλείται να αποτυπώσει το δίκτυο επαφών του εντός της δομής στην οποία εργάζεται καθώς και τους παραλλήπτες αναφορών της για παράπλευρα ζητήματα, αξιολόγηση ή εποπτεία (π.χ. υποβολή αναφοράς για την εκτέλεση των δαπανών ενός προϋπολογισμού) .Επίσης καταγράφονται οι θέσεις εργασίας οι οποίες υποβάλλουν αναφορές στη θέση εργασίας για την οποία γίνεται η συγκεκριμένη περιγραφή.

Γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρία

Στη συνέχεια, η εγκύκλιος του Αντώνη Μανιτάκη απαιτεί καταγραφή των προσόντων κάθε υπαλλήλου καθώς και το εάν υπάρχει προϋπόθεση για συγκεκριμένες δεξιότητες προκειμένου να εργαστεί στη συγκεκριμένη θέση (κατοχή επαγγελματικής άδειας ή απόκτηση ειδικού πτυχίου/πιστοποιητικού, γνώση υπολογιστή κλπ).

Καταγραφή ενεργειών και παρατηρήσεις ανωτέρων

Επιπλέον, προβλέπεται η καταγραφή όλων των ενεργειών κάθε υπαλλήλου στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της μονάδας που υπηρετεί, ώστε το περίγραμμα να αντανακλά με ακρίβεια τη θέση εργασίας που απασχολείται, αποκλείοντας ωστόσο εκείνες που γίνονται εθελοντικά.

Το έντυπο, για κάθε θέση και βαθμίδα, κλείνει με παρατηρήσεις των ανωτέρων, προκειμένου να επαληθεύεται η εγκυρότητα και να καταγράφεται η ορθότητα των δεδομένων που έχει κάθε εργαζόμενος καταχωρήσει.

Από τα περιγράμματα θέσεων πάντως, αναμένεται να μπουν οι βάσεις για την εφαρμογή της μέτρησης αποδοτικότητας στο Δημόσιο τομέα, βήμα που θα πραγματοποιηθεί το επόμενο διάστημα.

Διαβάστε επίσης:

Τα «μυστικά» για την αξιολόγηση στο Δημόσιο