ΕΛΛΑΔΑ

Κοινωνικός τουρισμός: Δικαιούχοι και δικαιολογητικά

Κοινωνικός τουρισμός: Δικαιούχοι και δικαιολογητικά

Μέσω του συστήματος «voucher-επιταγής» που θα ενσωματώνει την αξία των διανυκτερεύσεων και των άλλων παροχών στα ξενοδοχεία και τα άλλα τουριστικά καταλύματα, θα εφαρμοσθεί από τον ΟΑΕΔ το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού για 100.000 εργαζόμενους, άνεργους και ΑΜΕΑ.


Το εν λόγω σύστημα προβλέπεται στο σχέδιο της απόφασης που τέθηκε προς έγκριση στο Δ.Σ. του ΟΑΕΔ παρουσία του υπουργού Εργασίας Γιάννη Βρούτση.

Με βάση την απόφαση οι ενδιαφερόμενοι θα κληθούν, ύστερα από δημόσια πρόσκληση, να υποβάλλουν υποχρεωτικά ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα.

Το κουπόνι-επιταγή θα έχει τη μορφή ενός ηλεκτρονικού μοναδικού κωδικού αριθμού που θα δημιουργείται αυτόματα από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του ΟΑΕΔ.

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποχρεούνται, ωστόσο, να προσκομίζουν στον ΟΑΕΔ τα δικαιολογητικά για την απόδειξη των κριτηρίων επιλογής, ενώ η επιλογή θα γίνεται «αυτόματα» με βάση σύστημα μοριοδότησης που θα στηρίζεται σε ειδικά κριτήρια, τα οποία μεταξύ άλλων θα είναι το ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα κατά περίπτωση, ο αριθμός των ανήλικων τέκνων, ο χρόνος ανεργίας και ο αριθμός των ημερών ασφάλισης την τελευταία τριετία. Σημειώνεται ότι διπλάσια μόρια θα λαμβάνουν τα ΑΜΕΑ.

Η αίτηση θα επέχει θέσει υπεύθυνης δήλωσης, ενώ σε τυχόν ανακριβείς αιτήσεις θα επιβάλλονται ποινικές και διοικητικές κυρώσεις καθώς και τον αποκλεισμό δικαιούχων και ιδιοκτητών καταλυμάτων από το πρόγραμμα για 3 - 5 χρόνια.

Οι δικαιούχοι

-Εργαζόμενοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου που είχαν το προηγούμενο έτος τουλάχιστον 50 ημέρες ασφάλισης.

-Άνεργοι που έχουν επιδοτηθεί για τουλάχιστον 2 μήνες (50 ημερήσια επιδόματα).

-Άνεργοι εγγεγραμμένοι στα ειδικά μητρώα ανέργων ΑΜΕΑ του ΟΑΕΔ με ποσοστό αναπηρίας πάνω από 67%.