ΕΛΛΑΔΑ

Υποχρεωτική αργία για τους 268 διοικητικούς που δεν απογράφηκαν

Υποχρεωτική αργία για τους 268 διοικητικούς που δεν απογράφηκαν

Ολοκληρώθηκε η απογραφή των διοικητικών υπαλλήλων των ΑΕΙ. Σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας απογράφηκαν οι 1.700 από τους 1.968 διοικητικούς υπαλλήλους. Οι 268 υπάλληλοι σύμφωνα με το νόμο που ψηφίστηκε θα τεθούν σε υποχρεωτική αργία.

Από τους 1.700 που συμπλήρωσαν τα στοιχεία τους στην ηλεκτρονική πλατφόρμα θα τεθούν σε διαθεσιμότητα οι 1.123. Η επιλογή των διοικητικών υπαλλήλων που θα οδηγηθούν σε διαθεσιμότητα θα πραγματοποιηθεί από επιτροπή που έχει οριστεί από τον Υπουργό Παιδείας όπως ορίζεται σε έγγραφό που φέρει το χαρακτηρισμό εξαιρετικά επείγον και έχει αριθμό πρωτοκόλλου 139555/B2. Συγκεκριμένα τα οριζόμενα μέλη είναι οι:

1. Νίκη Γιαννακάκη, Σύμβουλο ΑΣΕΠ, ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή της τον Λουκά Λυμπερόπουλο, επίσης Σύμβουλο ΑΣΕΠ.

2. Παναγιώτη Φωτόπουλο, Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης Προσωπικού και Δημοσίων Σχέσεων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ως Εισηγητή, με αναπληρώτρια την Αικατερίνη Ασημακοπούλου, Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και Έρευνας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

3. Άννα Κυπριάδου, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και Έρευνας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ως Μέλος, με αναπληρώτρια την Ιουλία Βρυώνη, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Περιουσίας και Κληροδοτημάτων.

Γραμματέας του Τριμελούς Ειδικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου ορίζεται η Δήμητρα Γαλανού, υπάλληλος ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, με αναπληρωτή τον Αλέξανδρο Παπανικολάου, επίσης υπάλληλο ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού.

Όπως ορίζει το σχετικό έγγραφο έργο του Τριμελούς Ειδικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου είναι η αποτίμηση των προσόντων των υπαλλήλων, μονίμων και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, των υπηρεσιών/φορέων αρμοδιότητάς του και η κατάρτιση βαθμολογικών πινάκων κατά κατηγορία, κλάδο ή και ειδικότητα, με τη λειτουργική, διοικητική και μηχανογραφική υποστήριξη του ΑΣΕΠ, τόσο για τη θέση τους σε διαθεσιμότητα όσο και για τη μετάταξη/μεταφορά τους σε φορείς του Δημοσίου. Η θητεία των μελών του Τριμελούς Ειδικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου είναι τετραετής και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του έτους 2017.

Η θητεία αυτή μπορεί να παρατείνεται για δύο ακόμη χρόνια με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Ρoή Ειδήσεων