ΕΛΛΑΔΑ

Πανελλαδικές 2014: Προσοχή στην συμπλήρωση του Μηχανογραφικού

Πανελλαδικές 2014: Προσοχή στην συμπλήρωση του Μηχανογραφικού

Με την αγωνία των υποψηφίων να κορυφώνεται, είναι σημαντικό για όλους να συμπληρώσουν έγκαιρα και ορθά το μηχανογραφικό δελτίο.Η διαδικασία καλό είναι να χωρίζεται σε επιμέρους στάδια και να μην γίνεται ανορθόδοξα.

Τα τρία βασικά στάδια που πρέπει να προσέξουν όλοι οι υποψήφιοι είναι τα ακόλουθα:

Στάδιο 1ο: Έρευνα των Σχολών

Οι υποψήφιοι καλό είναι να αναζητήσουν πληροφορίες για τις σχολές που υπάρχουν στο μηχανογραφικό δελτίο και να εξετάσει τις επαγγελματικές διεξόδους.
Πιο συγκεκριμένα, στις ιστοσελίδες των σχολών μπορεί κάθε διαγωνιζόμενος να ανατρέχει στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών για να εξετάσει τι μαθήματα θα παρακολουθήσει ή σε άρθρα των Γραφείων Διασύνδεσης για να εξετάσει τις ενδεχόμενες επαγγελματικές διεξόδους. Ενώ χρήσιμο είναι, να αναζητά και έντυπα που έχουν αναρτηθεί από το Τμήμα για μαθητές Λυκείου.

Στάδιο 2ο: Καταγραφή Τμημάτων που θα συμπληρώσουμε στο Μηχανογραφικό

Από τα δύο Επιστημονικά Πεδία που θα αποφασίσει ο υποψήφιος να συμπεριλάβει στο Μηχανογραφικό του Δελτίο, καταγράφει σε αυτό το στάδιο, χωρίς να τον απασχολεί η σειρά προτίμησης, όλες τις σχολές που τον ενδιαφέρουν.
Η επιλογή είναι υποκειμενική για κάθε μαθητή ανάλογα με τις δεξιότητές του και με φόντο την αγορά εργασίας στην οποία ο σπουδαστής θα εισέλθει αφού ολοκληρώσει τις σπουδές του.

Στάδιο 3ο: Ιεράρχηση των Τμημάτων

Ο υποψήφιος ξεκινά τώρα να ιεραρχεί τα τμήματα που έχει καταγράψει στο προηγούμενο στάδιο, επιλέγοντας πρώτα το τμήμα που συμβαδίζει σε πιο απόλυτο βαθμό σε σχέση με τις προτιμήσεις του. Είναι πολ.υ σημαντικό ο υποψήφιος να μπορεί να εξηγήσει με ξεκάθαρους και κυρίως προσωπικούς όρους τη σειρά των σχολών που επέλεξε βάσει της έρευνας σχολών που έχει πραγματοποιήσει. Τέλος, είναι σημαντικό ένα Μηχανογραφικό Δελτίο να ξεκινάει από σχολές προτίμησης του υποψηφίου ανεξαρτήτως μορίων και να καταλήγει σε εναλλακτικές εκπαιδευτικές επιλογές σε μόρια τουλάχιστον 4000 χαμηλότερα αυτών που συγκέντρωσε. Αυτές είναι οι λεγόμενες "σχολές ασφάλειας". Δεν μπορούμε να προβλέψουμε πως θα κινηθούν οι βάσεις, γι αυτό και είναι σκόπιμο να δομούμε και να προβλέπουμε συνειδητά όλες τις πιθανές περιπτώσεις.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΙΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ ΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ 2014

Δείτε τις οδηγίες του υπουργείου:

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ (Μ.Δ.) ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ή ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑΣ Β΄) 2014 ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΜΟΡΦΗ – ΔΟΜΗ ΤΟΥ Μ.Δ.
Στο Μ.Δ. του 2014, εμφανίζονται είτε τμήματα είτε εισαγωγικές κατευθύνσεις τμημάτων. Κατά τη διαδικασία επιλογής των υποψηφίων για την εισαγωγή σε εισαγωγικές κατευθύνσεις των τμημάτων Πανεπιστημίων και ΤΕΙ, εφαρμόζονται αντίστοιχα οι
διατάξεις για την εισαγωγή στα τμήματα των Πανεπιστημίων και ΤΕΙ.
1. Στη στήλη Ειδικό Μάθημα, βλέπεις ποιο ή ποια ειδικά μαθήματα ή ιδιαιτερότητες έχει κάθε τμήμα/εισαγωγική κατεύθυνση (βλέπε και ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ, ΚΕΦ.Α΄).

2. Στην στήλη Τμήμα-Εισαγωγική Κατεύθυνση (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ προχωρημένου εξαμήνου) διαβάζεις την πλήρη ονομασία του τμήματος - της εισαγωγικής κατεύθυνσης και των ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ προχωρημένου εξαμήνου (αν υπάρχουν) .
- Πχ. Κ.Α. 126: ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ), εμφανίζεται απλώς η ονομασία του τμήματος, στο οποίο δεν υπάρχουν εισαγωγικές κατευθύνσεις.

- ένας Κωδικός που έχει σύνθετη ονομασία, με τη χρήση παύλας (-), αντιστοιχεί σε μία εισαγωγική κατεύθυνση τμήματος 1ου εξαμήνου, με ξεχωριστό αριθμό εισακτέων και διαφορετικό πρόγραμμα σπουδών.
Πχ. ΚΩΔ. 604: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ, εδώ εμφανίζεται το τμήμα ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ), στο οποίο λειτουργεί ξεχωριστή εισαγωγική κατεύθυνση ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ.

- όπου μέσα σε παρένθεση αναφέρονται ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ, σημαίνει ότι το τμήμα ή η εισαγωγική κατεύθυνση, σε προχωρημένο εξάμηνο σπάει σε διαφορετικές ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ.
Πχ. ΚΩΔ. 715 : ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:
1. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, 2. ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ), εδώ εμφανίζεται από το τμήμα ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) η εισαγωγική κατεύθυνση του τμήματος ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, η οποία σε προχωρημένα εξάμηνα προσφέρει τις 1. και 2. αναφερόμενες ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ. Αυτές τις κατευθύνσεις θα τις επιλέξεις κατά τη διάρκεια των σπουδών σου και όχι τώρα κατά τη συμπλήρωση του Μ.Δ.

Εννοείται ότι ο ΚΩΔ. 604 είναι διαφορετικός από τον ΚΩΔ. 715, αφού αποτελούν 2 διαφορετικές εισαγωγικές κατευθύνσεις ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ και ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ του τμήματος ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ του ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ. Στο Μ.Δ. μπορείς να επιλέξεις μόνο το 604 ή μόνο το 715 ή και τα δύο, ως δύο ανεξάρτητες προτιμήσεις.

3. Στη στήλη ΙΔΡΥΜΑ αναφέρεται το Πανεπιστήμιο ή ΤΕΙ, στο οποίο υπάγεται το τμήμα/εισαγωγική κατεύθυνση. Για να διευκολυνθείς στις προτιμήσεις σου, στην προηγούμενη στήλη αναφέρεται η πόλη, στην οποία εδρεύει το τμήμα/εισαγωγική
κατεύθυνση.
Πχ. ΚΩΔ. 739: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) του ΤΕΙ Θεσσαλίας και
ΚΩΔ. 565: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ) του ΤΕΙ Θεσσαλίας
Τα 2 παραπάνω τμήματα ανήκουν στο ίδιο Ίδρυμα (ΤΕΙ Θεσσαλίας), αλλά εδρεύουν σε διαφορετικές πόλεις, που αναφέρονται ξεκάθαρα.
Οι συντομογραφίες που χρησιμοποιούνται είναι ΕΚΠΑ=Εθνικό και Καποδιστριακό Παν/μιο Αθήνας, ΕΜΠ=Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, ΟΠΑ=Οικονομικό Παν/μιο Αθήνας, ΔΠΘ=Δημοκρίτειο Παν/μιο Θράκης, ΑΠΘ=Αριστοτέλειο Παν/μιο Θεσσαλονίκης, Χαροκόπειο=Χαροκόπειο Παν/μιο.

4. Στη στήλη Κ.Α. αναφέρονται για κάθε τμήμα/εισαγωγική κατεύθυνση οι κωδικοί που είναι διαφορετικοί μεταξύ τους και θα χρησιμοποιηθούν από το Υπουργείο Παιδείας για την επεξεργασία των Μ.Δ.

5. Στη στήλη Σειρά (Προτίμησης) θα συμπληρώσεις με αύξουσα σειρά τις προτιμήσεις σου για τα τμήματα ή τις εισαγωγικές κατευθύνσεις που επιθυμείς.
Πχ. Αν δηλώσεις 20 προτιμήσεις, ο αριθμός 1 δηλώνει ότι αυτό είναι το πρώτο τμήμα που επιθυμείς να εισαχθείς και ο αριθμός 20 δηλώνει ότι αυτό είναι το τελευταίο τμήμα που επιθυμείς να εισαχθείς. Εννοείται ότι στις προτιμήσεις σου μπορείς να συμπεριλάβεις τμήματα ή/και εισαγωγικές κατευθύνσεις, όπως εσύ επιθυμείς.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΟΛΑ ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΑΣΕΙΣ 2014

Τέλος, είναι απαραίτητο πριν τη συμπλήρωση του Μ.Δ. να διαβάσεις και τις ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ που ακολουθούν.

mix 1
mix 2

Διαβάστε επίσης:

ΒΑΣΕΙΣ 2014: Άνοδος στη Νομική και στην Ιατρική, κάθοδος στις Οικονομικές

Αποτελέσματα - Πανελλήνιες 2014: Δείτε τους βαθμούς των μαθημάτων με ένα κλικ

Ρoή Ειδήσεων