ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Λήγει σήμερα (15/6) η προθεσμία για τις αγροτικές επιδοτήσεις 2016

ΟΠΕΚΕΠΕ: Λήγει σήμερα (15/6) η προθεσμία για τις αγροτικές επιδοτήσεις 2016

Ολοκληρώνεται σήμερα Τετάρτη(15/6) η προθεσμία για περίπου 700.000 αγρότες της υποβολής της αίτησης του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Επιδοτήσεων (ΟΣΔΕ) του ΟΠΕΚΕΠΕ προκειμένου να μπορέσουν να λάβουν τις αγροτικές επιδοτήσεις του 2016.

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ καλεί τους δικαιούχους να υποβάλλουν εμπρόθεσμα την σχετική αίτηση διαφορετικά θα υπάρχει ποινή που ισοδυναμεί με 3% επί των αιτήσεων δικαιωμάτων επιδότησης, για κάθε ημέρα εκπρόθεσμης υποβολής της αίτησης.

Οι αιτήσεις μεταβίβασης υποβάλλονται υποχρεωτικά στην εφαρμογή, ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:

  • Καταχώρηση
  • Εκτύπωση του υποδείγματος
  • Υπογραφή από τους συμβαλλομένους
  • Θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής για κάθε συμβαλλόμενο χωριστά από αρμόδια αρχή
  • Επισύναψη ηλεκτρονικού αρχείου των απαιτούμενων δικαιολογητικών
  • Οριστικοποίηση, που ενέχει τη θέση της υποβολής της αίτησης μεταβίβασης
  • Εκτύπωση της αίτησης μεταβίβασης και του διαβιβαστικού με τον αριθμό πρωτοκόλλου και την ημερομηνία εισερχομένου ελέγχου στον ΟΠΕΚΕΠΕ.