ΕΛΛΑΔΑ

Στο «κόκκινο» ο κρατικός μηχανισμός: Ενεργοποιούν τη Σχολή Εκτάκτων Αναγκών

Στο «κόκκινο» ο κρατικός μηχανισμός: Ενεργοποιούν τη Σχολή Εκτάκτων Αναγκών

Αναδιαμορφώνεται με Προεδρικό Διάταγμα, το οποίο κρίθηκε νόμιμο απο το Συμβούλιο της Επικρατείας ο τρόπος οργάνωσης και λειτουργίας της Σχολής Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτου Ανάγκης.

Η σύνταξη πάντως του σχεδίου ΠΔ έγινε προ της σύλληψης των δύο Ελλήνων φαντάρων (και σε προηγουμενο χρόνο) αφού υπογράφεται από τον υπουργό Εθνικής Άμυνας Πάνο Καμμένο, τον τότε αναπληρωτή υπουργό Εθνικής Άμυνας Δημήτριο Βίτσα (ο οποίος ως γνωστον αντικαταστάθηκε από τον Φωτη Κουβέλη στις 28 Φεβρουαρίου) και τον αναπληρωτή υπουργό Εσωτερικών Νικόλαο Τόσκα.

Η σχολή λειτουργούσε με προδιαγραφές και προερικό διάταγμα του 1976 και ο εκσυγχρονισμός της κρίθηκε αναγκαίος. Ο σκοπός λειτουργίας της είναι η εκπαίδευση του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων, των σωμάτων ασφαλείας, του Λιμενικού Σώματος, καθώς και του πολιτικού προσωπικού του Δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα που εμπλέκονται στην πολιτική άμυνα της χώρας, στην σχεδίαση, την προετοιμασία και την εφαρμογή της πολιτικής κινητοποίησης (δηλαδή των πολιτών που είναι επιφορτισμένοι με αυτή).

Ποιοι εκπαιδεύονται

Στη Σχολή καλούνται για εκπαίδευση περιοδικά, αξιωματικοί υπαξιωματικοί και πολιτικοί υπάλληλοι των Ενόπλων Δυνάμεων, των σωμάτων ασφαλείας, του Λιμενικού Σώματος, πολιτικοί υπάλληλοι υπουργείων, ΟΤΑ, ΝΠΔΔ, Οργανισμών και επιχειρήσεων πάσης φύσεως, κ.λπ. Αυτή διαρκεί περίπου 20 μέρες και αφορά θεωρητική και πρακτική κατάρτιση σε θέματα σχεδίασης έκτακτης ανάγκης (πολιτικής άμυνας και πολιτικής κινητοποίησης) κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στο έργο τους σε εμπόλεμη κατάσταση. Μεταξύ των μαθημάτων που διδάσκονται είναι η οργάνωση της πολιτικής άμυνας, της πολιτικής σχεδίασης εκτάκτου ανάγκης και της πολιτικής επιστράτευσης, συστήματα συναγερμού, θέματα ασφαλείας διαβαθμισμένου υλικού, κώδικες κρυπτογράφησης, κ.λπ.

Οι εκπαιδευόμενοι προσερχόμενοι στη Σχολή παραδίδουν τα φύλλα πορείας που τους έχουν σταλεί.

Το Ε΄ Τμήμα του ΣτΕ με πρόεδρο τον αντιπρόεδρο Αθανάσιο Ράντο και εισηγήτρια την πάρεδρο Μαρία-Ελένη Παπαδημήτρη έκρινε νόμιμο το εν λόγω σχέδιο ΠΔ με την υπ΄ αριθμ. 33/2018 γνωμοδότησή του.