ΕΛΛΑΔΑ

Εκτός εφεδρείας 5.600 δικαστικοί υπάλληλοι

Εκτός εφεδρείας 5.600 δικαστικοί υπάλληλοι

«Σωσίβιο» για 5.600 δικαστικούς υπαλλήλους επιχειρεί να δώσει το υπηρεσιακό συμβούλιο του Συμβουλίου της Επικρατείας, που έκρινε ότι δεν πρέπει η κατηγορία αυτή να τεθεί σε εφεδρεία λόγω της συσσώρευσης μεγάλου όγκου υποθέσεων στα δικαστήρια.

Το υπηρεσιακό συμβούλιο του Συμβουλίου της Επικρατείας, το οποίο συνεδρίασε υπό την προεδρία της αντιπροέδρου του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου Μαίρης Σάρπ έκρινε ότι από τις διατάξεις του Ν. 4024/2011 (συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015) προκύπτει ότι στις καταργούμενες κενές οργανικές θέσεις δεν περιλαμβάνονται «οι κενές οργανικές θέσεις δικαστικών υπαλλήλων».

Μάλιστα, όπως σημειώνουν οι ανώτατοι δικαστές «Η μη υπαγωγή των δικαστικών υπαλλήλων στις ρυθμίσεις περί καταργήσεως οργανικών θέσεων του άρθρου 33 του νέου αυτού νόμου δικαιολογείται πλήρως από το γεγονός ότι ο ίδιος ο νομοθέτης έχει ήδη διαπιστώσει μεγάλη καθυστέρηση στην απονομή της Δικαιοσύνης, λόγω της συσσώρευσης μεγάλου όγκου υποθέσεων, και έχει λάβει με προγενέστερους νόμους διάφορα μέτρα για να επιτύχει την επιτάχυνση της απονομής της. Η θέσπιση, όμως, μέτρων, όπως η κατάργηση των (ήδη πολλών) κενών οργανικών θέσεων δικαστικών υπαλλήλων, θα δυσχέραινε πολύ, αν δεν ματαίωνε, την επίτευξη του παραπάνω σκοπού του νομοθέτη».

Εξάλλου, σύμφωνα με την απόφαση από καμία διάταξη του μεσοπρόθεσμου πλαισίου (Ν. 4024/2011), αλλά και από τη γραμματική διατύπωση του νόμου δεν προκύπτει ότι στις καταργούμενες οργανικές θέσεις περιλαμβάνονται και αυτές των δικαστικών υπαλλήλων.

Η διατύπωση «μόνιμοι και δόκιμοι πολιτικοί υπάλληλοι» του επίμαχου νόμου αφορά στους υπαλλήλους του Δημοσίου, των Ο.Τ.Α. και των λοιπών Ν.Π.Δ.Δ., όχι όμως και τους δικαστικούς υπαλλήλους, «εφ' όσον (στις διατάξεις) δεν γίνεται ρητή αναφορά σε αυτούς ούτε στις υπηρεσίες των γραμματειών των δικαστηρίων», αναφέρουν οι δικαστές.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η απόφαση αυτή ήρθε την ίδια στιγμή που το Διοικητικό Πρωτοδικείο Πειραιά χορήγησε σήμερα προσωρινή διαταγή κατά της προσυνταξιοδοτικής εφεδρείας σε δικαστικό υπάλληλο, μέχρι να συζητηθεί η αίτησή του στο ακροατήριο.

Ρoή Ειδήσεων