Καταδίκη της Τουρκίας στο Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Καταδίκη της Τουρκίας στο Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Η απαγόρευση της χρήσης οποιασδήποτε άλλης γλώσσας πλην της τουρκικής κατά τη διάρκεια προεκλογικών εκστρατειών συνιστά παραβίαση του δικαιώματος στην ελευθερία της έκφρασης, αποφάσισε το Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, καταδικάζοντας την Τουρκία.

Η προσφυγή του Σουκράν Αγντιν και άλλων κατά Τουρκίας, που είχε υποβληθεί στο Δικαστήριο από τις 28 Νοεμβρίου 2006, αφορούσε στην ποινική δίωξη των προσφευγόντων από τις τουρκικές αρχές, οι οποίοι χρησιμοποιούσαν την κουρδική γλώσσα κατά τη διάρκεια προεκλογικών συγκεντρώσεων. Μάλιστα, όπως υποστηρίζουν οι προσφεύγοντες, που είχαν καταδικασθεί σε ποινές φυλάκισης και χρηματικές ποινές, επέλεξαν να μιλήσουν τη μητρική τους γλώσσα, καθώς το πλήθος που τους παρακολουθούσε γνώριζε μόνο την κουρδική γλώσσα.

Το Δικαστήριο παρότι αναγνωρίζει την διακριτική ευχέρεια των τουρκικών αρχών να καθορίζουν την γλωσσική τους πολιτική στο εσωτερικό της χώρας, έκρινε ότι η γενική απαγόρευση της χρήσης μη επίσημων γλωσσών κατά τη διάρκεια προεκλογικών εκδηλώσεων, σε συνδυασμό με την επιβολή ποινικών κυρώσεων και χρηματικών ποινών συνιστά παραβίαση του δικαιώματος στην ελευθερία της έκφρασης.

Έτσι, με απόφασή του υποχρέωσε την Τουρκία να καταβάλει από 10.000 ευρώ στον καθένα από τους έξι προσφεύγοντες για ηθική ικανοποίηση και να πληρώσει συνολικά 6.500 ευρώ για τα δικαστικά έξοδα.