ΚΟΣΜΟΣ

Ιθαγένεια πρέπει να διαλέξουν μετανάστες 2ης γενιάς στη Γερμανία

Ιθαγένεια πρέπει να διαλέξουν μετανάστες 2ης γενιάς στη Γερμανία

Παιδιά μεταναστών στη Γερμανία καλούνται από φέτος να επιλέξουν ανάμεσα στη γερμανική ιθαγένεια και εκείνη των γονιών τους, καθώς η διατήρηση και των δύο διαβατηρίων δεν είναι πλέον δυνατή.

Η ρύθμιση εφαρμόζεται στην πράξη ισχύει από φέτος, καθώς αφορά τα παιδιά των μεταναστών που κλείνουν φέτος τα 18, γεννήθηκαν δηλαδή στη Γερμανία μετά την 1η Ιανουαρίου του 1990. Υπό την προϋπόθεση ότι οι γονείς τους ζουν νόμιμα επί τουλάχιστον οκτώ έτη στη Γερμανία, τα παιδιά αυτά έχουν το δικαίωμα να αποκτήσουν τη γερμανική ιθαγένεια. Το αργότερo μέχρι να κλείσουν τα 23 τους έτη πρέπει τώρα να αποφασίσουν ποια από τις δύο υπηκοότητες θέλουν να κρατήσουν.

Ήδη, παιδιά μεταναστών που φέτος ενηλικιώθηκαν άρχισαν να λαμβάνουν μία επιστολή από τις κυβερνητικές υπηρεσίες της Γερμανίας, με την οποία ενημερώνονται για τις επιλογές που έχουν.

Σε περίπτωση που οι ενδιαφερόμενοι δεν καταθέσουν εγκαίρως τη σχετική αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία, τότε χάνουν τη γερμανική υπηκοότητα μόλις συμπληρώσουν τα 23.

Εάν οι γονείς προέρχονται από χώρα της ΕΕ ή από την Ελβετία, μπορούν να διατηρήσουν και τις δύο ιθαγένειες, εφόσον έχουν κάνει τη σχετική αίτηση πριν συμπληρώσουν το εικοστό έτος της ηλικίας τους.

Η ρύθμιση αγγίζει περισσότερο την πολυάριθμη τουρκική κοινότητα της Γερμανίας, καθώς η Τουρκία δεν είναι μέλος της ΕΕ.