ΚΟΣΜΟΣ

Σκόπια: Ο μέσος μηνιαίος μισθός

Σκόπια: Ο μέσος μηνιαίος μισθός

Ο μέσος όρος των καθαρών και ακαθάριστων μισθών τον Ιανουάριο του 2013, ήταν αυξημένος κατά ένα τοις εκατό σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα πέρυσι.

Ο μηνιαίος μισθός τον μήνα Ιανουάριο, ήταν 21.185 δηνάρια ή 345 ευρώ και ο ακαθάριστος μισθός ήταν 31.090 δηνάρια ή 506 ευρώ.

Σύμφωνα με την Κρατική Στατιστική Υπηρεσία, η αύξηση των καθαρών και ακαθάριστων αποδοχών οφείλεται στην αύξηση των μισθών που καταβλήθηκε στους τομείς των μεταλλείων και των λατομείων καθώς και σε άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών και κατασκευών.

Ωστόσο, μείωση στις καθαρές και ακαθάριστες αποδοχές σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα καταγράφηκε στους τομείς της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών, στις διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες, στις οικονομικές και στις ασφαλιστικές δραστηριότητες.

Τον Ιανουάριο, δύο τοις εκατό των εργαζομένων δεν έλαβε καμία αμοιβή..