Ο Moody's υποβάθμισε τρεις κυπριακές τράπεζες

Ο Moody's υποβάθμισε τρεις κυπριακές τράπεζες

Σε υποβάθμιση των κυπριακών τραπεζών προχώρησε ο οίκος αξιολόγησης Moody's, διαβλέποντας μεγαλύτερο κίνδυνο χρεοκοπίας της Κύπρου και κεφαλαιακών απωλειών λόγω ενδεχόμενου κουρέματος του κυπριακού χρέους.

Ο Moody's υποβάθμισε το επίπεδο διαβάθμισης καταθέσεων και χρέους της Ελληνικής Τράπεζας, της Λαϊκής και της Τράπεζας Κύπρου σε Caa2.

Παράλληλα, μείωσε την πιστωτική αξιολόγηση της Ελληνικής Τράπεζας σε Caa3 από Caa2 και της Λαϊκής σε Ca από Caa3. Αντίστοιχα, προσδιόρισε ως αρνητικές τις προοπτικές τόσο των καταθέσεων όσο και του χρέους.

Η αξιολόγηση για την Τράπεζα Κύπρου παραμένει στο Caa3, αντανακλώντας την άποψη του οίκου ότι η εκτίμηση αυτή συνεχίζει να περιλαμβάνει τους κινδύνους για τον ισολογισμό και τις ανάγκες ανακεφαλαιοποίησης.