Διαψεύσεις για συζητήσεις μεταξύ Τράπεζας Κύπρου και Λαϊκής

Διαψεύσεις για συζητήσεις μεταξύ Τράπεζας Κύπρου και Λαϊκής

Με αφορμή δημοσίευμα στον ηλεκτρονικό Τύπο και κατόπιν υπόδειξης του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου, η Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ (η «Τράπεζα») ανακοινώνει για πληροφόρηση του επενδυτικού κοινού, ότι δεν υπάρχει οποιαδήποτε συζήτηση ανάμεσα στην Τράπεζα και την Cyprus Popular Bank Public Co Ltd σε σχέση με συγχώνευση των δύο τραπεζών.

Το ίδιο έχει πράξει και η Cyprus Popular Bank Public Co Ltd. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι δύο τράπεζες έχουν προχωρήσει σε πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου εργαζομένων. Μέχρι σήμερα 400 υπάλληλοι από τη Λαϊκή και 300 περίπου από την Τράπεζα Κύπρου έχουν αποδεκτεί τις προτάσεις των διοικήσεων για αποχώρηση.