Φάρσα και το νέο τηλεφώνημα για βόμβα στη Κυπριακή Βουλή

Φάρσα και το νέο τηλεφώνημα για βόμβα στη Κυπριακή Βουλή

Φάρσα αποδείχθηκε το τηλεφώνημα που έγινε το πρωί στη Βουλή για τοποθέτηση βόμβας.

Είναι το δεύτερο τηλεφώνημα - φάρσα για τοποθέτηση βόμβας στη Βουλή μέσα σε λίγες ημέρες...