Εξαγγελία Αναστασιάδη για εγγυημένο ελάχιστο εισόδημα

Εξαγγελία Αναστασιάδη για εγγυημένο ελάχιστο εισόδημα

Η νέα κοινωνική πολιτική του κράτους θα στηρίζεται στην αρχή της διασφάλισης του Εγγυημένου Ελάχιστου Εισοδήματος, όπως εξήγγειλε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης.

Όπως εξήγγειλε ο πρόεδρος, δικαιούχοι θα είναι όσοι έχουν εισοδήματα κάτω από αυτό που μπορεί να τους διασφαλίσει μια αξιοπρεπή διαβίωση, ανεξάρτητα από την ηλικία, την τάξη ή την επαγγελματική τους κατάσταση.

Το ύψος του Εγγυημένου Ελάχιστου Εισοδήματος θα λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες του κάθε πολίτη και του κάθε νοικοκυριού που αφορούν τη διατροφή, την ένδυση, την κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος και άλλων ειδών πρώτης ανάγκης.

Ταυτόχρονα, θα διασφαλίζει το δικαίωμα των οικονομικά ασθενέστερων ομάδων του πληθυσμού για στέγαση. Αυτό θα γίνεται είτε με την επιδότηση του ενοικίου εάν οι δικαιούχοι δεν διαθέτουν ιδιόκτητη κατοικία, είτε με την επιχορήγηση των τόκων των στεγαστικών δανείων στις περιπτώσεις που οι συμπολίτες μας διαθέτουν ιδιόκτητη κατοικία αλλά αντιμετωπίζουν προβλήματα στην αποπληρωμή των δόσεων τους.

«Θα καλύπτονται επίσης και απρόβλεπτα έξοδα, που δυστυχώς προκύπτουν σε κάθε νοικοκυριό, όπως για παράδειγμα απαραίτητες κατασκευές και επιδιορθώσεις σε οικίες, δημοτικές φορολογίες, κλπ.», σημείωσε.

Οι πολίτες και τα νοικοκυριά με εξαρτώμενα άτομα θα γίνονται λήπτες μεγαλύτερου επιδόματος.

Το Εγγυημένο Ελάχιστο Εισόδημα θα παρέχεται και σε χιλιάδες συμπολίτες μας που παρά τις ανάγκες τους, δεν καλύπτονταν μέχρι σήμερα από το υφιστάμενο σύστημα και δεν λάμβαναν καμιά ουσιαστική βοήθεια από το κράτος. Όπως για παράδειγμα:

  1. Οι άνεργοι απόφοιτοι σχολών και πανεπιστημίων
  2. Οι εργαζόμενοι με ιδιαίτερα χαμηλά εισοδήματα
  3. Οι αυτοεργοδοτούμενοι που μπήκαν στην ανεργία.

Πολλοί από τους χαμηλοσυνταξιούχους χωρίς επαρκείς συνεισφορές στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, θα λαμβάνουν επίσης υψηλότερες απολαβές από αυτές που λαμβάνουν σήμερα.

ΠΗΓΗ ΣΙΓΜΑ