ΚΥΠΡΟΣ

Εκτίμηση για βαθύτερη ύφεση το 2014 στην Κύπρο

Εκτίμηση για βαθύτερη ύφεση το 2014 στην Κύπρο

Στην έκδοση οικονομικές προοπτικές, το Κέντρο Οικονομικών Ερευνών του Πανεπιστημίου Κύπρου αναφέρει ότι η ύφεση στην κυπριακή οικονομία προβλέπεται να επιδεινωθεί στο υπόλοιπο του 2013 και στο πρώτο τρίμηνο του 2014. Στη συνέχεια το πραγματικό ΑΕΠ εκτιμάται ότι θα συνεχίσει να συρρικνώνεται αλλά με χαμηλότερο ρυθμό.

Ο προβλεπόμενος ρυθμός μεταβολής του πραγματικού ΑΕΠ το δεύτερο, τρίτο και τέταρτο τρίμηνο του 2013 είναι -5,4%, -6,7% και -6,5%, αντίστοιχα.

Για ολόκληρο το 2013 προβλέπεται ρυθμός μεταβολής του πραγματικού ΑΕΠ -5,7%.

Η κυριαρχούσα αβεβαιότητα αφορά σε παράγοντες που αν επαληθευτούν θα σπρώξουν το ρυθμό αυτό σε ακόμη χαμηλότερα επίπεδα, μέχρι -7,3%, και πάλιν χαμηλότερο από το προβλεπόμενο 8,5%. Στη βάση αποτελεσμάτων που προκύπτουν από ανάλυση πολλών στοιχείων και μεγάλου αριθμού μεταβλητών προβλέπεται ότι η βαθιά οικονομική ύφεση θα συνεχιστεί και το 2014, με τον πραγματικό ρυθμό μεταβολής του ΑΕΠ να κυμαίνεται γύρω στο -4,9%.

Ωστόσο, αν επαληθευτούν οι αρνητικοί παράγοντες που συνδέονται με την εν λόγω πρόβλεψη, o ρυθμός αυτός μπορεί να είναι πολύ χαμηλότερος, μέχρι -9,7%.

ΠΗΓΗ ΦΙΛΟΞΕΝΟΣ